Novinky

1. január 2021

Milí priatelia Gloria Dei.

Určite aj vy rekapitulujete uplynulý rok a možno s obavou hľadíte dopredu.
Do nového roku 2021 som vstúpila s odhodlaním, že sa pokúsim udržať si optimistický pohľad na dianie vo svete okolo mňa.
Takže som vybrala myšlienky, ktoré s týmto mojím optimizmom a postavením planét, hovoriacich o veľkých zmenách, korešpondujú.

Musíme sa vraj vzdať starých návykov, zvykov. Lipnutí na veciach, na ľuďoch, na názoroch. Otvárajú sa nám nové cesty, nové možnosti. Sme pripravení na to, že výsledky sa hneď nedostavia? Zodpovednosť, čestnosť, svedomitosť, je tá pravá cesta k úspechu. Takže pády, prekážky, neúspechy a straty by nemali byť také bolestivé, ako inokedy?
Deti narodené v roku 2021 vraj vyniknú trpezlivosťou, húževnatosťou, neovplyvniteľnosťou a samostatnosťou. To preto, že ony nám prinášajú predzvesť toho, kam sa máme ako ľudstvo uberať. Hurá. Na posledných dvoch vlastnostiach musíme naozaj my narodení v 20.storočí veľmi zapracovať, aby sme im stíhali.

..."viac ľudí bude pracovať z domu a bude viac izolovaných". Aspoň budeme mať čas uvažovať, či naše šťastie nie je výsledkom toho, ako zaobchádzame so svojou individualitou.
V roku 2021 bude kľúčové prispôsobiť sa danej situácii. Svet sa bude aj naďalej meniť, ale dariť sa bude prispôsobivým. Kto sa bude báť, bude cúvať, pretože v nasledujúcom roku bude šťastena priať odvážnym a inovatívnym. Keď nová energia zaberie, starý strážca ustúpi do úzadia.
"Viac uznávaní budú optimisti. Do centra pozornosti sa dostanú charizmatickí, ale mierne naivní ľudia. Nepredpokladajte, že keď sa vírus ustáli, svet sa vráti do normálu. Postupujte pomaly a očakávajte neočakávané."

Pokiaľ ide o trendy, v roku 2021 dôjde k oživeniu 80. rokov, ktoré ovládali jasné farby a sýta hudba. Na ústupe budú predražené značkové predmety a naopak sa zvýši záujem o recyklovaný odev. Rok 2020 ukázal, že ľudia môžu pracovať a fungovať iným spôsobom. To sa v nasledujúcich mesiacoch odzrkadlí aj pri fyzických aktivitách, ktoré budú ľudia vykonávať za každého počasia na miestach, ako sú parky či dokonca nákupné zóny. V dôsledku našej online interakcie, ktorá bola počas uplynulého roka mimoriadne intenzívna, dôjde k výraznému posunu a súčasné platformy sociálnych médií začnú v najbližších rokoch strácať priazeň. Dokážeme nevyžiadané TV správy, ktoré ovplyvňujú našu myseľ ignorovať a vybudujeme si úsudok na základe vlastnej skúsenosti?
Budú totiž údajne vyvinuté nové a lepšie systémy, ktoré zdokonalia skúsenosti a budú osobnejšie. Skôr ako na tisíce priateľov sa ľudia zamerajú na menšie skupiny. Že umelá inteligencia (AI) nadobudne v našich životoch významnejšiu úlohu a oslobodí nás od práce? A čo budeme robiť vo voľnom čase?
AI zohrá dôležitú úlohu aj v zdravotníctve pri diagnostikovaní a plánoch liečby, ale na autá bez vodiča si ešte počkáme. "Rok 2021 bude oveľa ľahší, pretože sa ustálime v novej forme normálneho stavu. Budeme si uvedomovať, čo nám priniesol rok 2020 a budeme vďační za veci, ktoré sme kedysi brali ako samozrejmosť. Budeme si vážiť zdravie, prácu, príležitosti, možnosť vycestovať a stretávať sa. Budeme fascinovaní "starými spôsobmi a vecami, ktoré poznali naši predkovia, a ich schopnosťami, na ktoré sme zabudli."

Všeobecne bude energia tohto roka prinášať zmeny hlavne vo vzťahoch. Na základe akých podvedomých vlastností chceme mať s druhým človekom hlbší vzťah?
Bude však nabádať aj k introspekcii, takže môžeme očakávať obrovské zmeny v štýle myslenia. Veď toto bolo aj Steinerovi už jasné:" Kto nemyslí, ide z kola von."

PLANÉTY V ROKU 2021:

Jupiter vo Vodnárovi
19.12. 2020 - 13.5. 2021 14.5. 28.7. 29.12.
Jupiter vo Vodnárovi v nás prebudí túžbu pomáhať ostatným. Ako ale pomáhať, keď pomáhaním a kritizovaním berieme druhému možnosť sa pre to slobodne rozhodnúť?
Veď cieľ vývoja každej individuality a ľudstva je osvojenie si schopnosti meniť obsah neslobody v oblasť slobodnú. Touha pomoci? anebo touha po moci!
Ohnivým znameniam by táto energia mohla pomôcť sa preniesť cez egocentrizmus, a tak harmonizovať vzťahy s ich okolím. Naopak zástupcom vzdušných znamení, ktoré už disponujú humanitárnym zmýšľaním, by si mohli skôr uškodiť, pretože by mysleli len na ostatných a zabúdali pri tom na svoje potreby.
V tomto období budete flexibilní a plní pochopenia, čo sa ukazuje ako veľká výhoda pri práci s ľuďmi s osobným prístupom. Máte akoby neustále nutkanie pomáhať ostatným. Že by Steinerova predpoveď ("Človek sa bude musieť celkom zvlášť, čím ďalej tým viac láskyplne zaoberať chybami toho druhého?") pre 5.-7. kultúrnu epochu začala výrazne vstupovať do našich životov? Že by vzrástol záujem o poznávanie seba samých?
Budete tiež svieži, inovatívni a budete mať veľa pokrokových nápadov. Dokážete preto do projektov vniesť nový dych a oživiť ich. Budú vznikať školy pre záujem o druhého?
Nevýhodou však je, že sa zrejme obávate a odmietate prílišnú zodpovednosť.
V roku 2021 si tiež uvedomíme, akou veľkou silou naozaj disponujeme. Naša intuícia bude zosilnená a spolu s ňou aj schopnosť manifestácie, vďaka čomu pochopíme, že si realitu naozaj prevažne tvoríme sami. Ako dôsledok budeme pociťovať túžbu zmeniť svoj život k lepšiemu. Výborne: V budúcnosti budú cnosti!
Čo sa týka práce, vaši nadriadení či klienti si všimnú vašich nevšedných nápadov. Možno sa ocitnete aj v stave, kedy si budete klopať na čelo a premýšľať nad tým, kde sa vo vás tie revolučné myšlienky berú. Vašim spolupracovníkom asi nebudete vysvetľovať, že vám inšpiráciu dodáva Jupiter vo Vodnárovi, to ale nemení nič na tom, že sa na vašom kreatívnom myslení výrazne podpíše. Dostanete príležitosť konať v súlade so svojimi hodnotami. Ak sa napojíte na váš vnútorný hlas, čo vám tento rok pôjde veľmi ľahko, nebudete svoj život vnímať z perspektívy odporu a namiesto toho uveríte tomu, že všetko je tak, ako má byť.

Saturn vo Vodnárovi
17.12. 2020 - 7.3. 2023
Planéta Saturn zostane po celý rok v znamení Vodnára. A zatiaľ čo Vodnár je považovaný za naskrz pozitívne znamenie, ktoré predstavuje pokrok vpred a svetlé zajtrajšky, Saturn je z astrologického pohľadu planétou skôr obávanou, teda bude optimizmus Vodnára trochu brzdiť. Približne v polovici roka sa do znamenia Vodnára presunie takisto planéta Jupiter, ktorá je vnímaná priaznivo. To by mohlo naznačovať, že práve druhá polovica roka 2021 pre nás bude celkovo prívetivejšia.
Vplyv tohto obdobia sa často spája s nevôľou, či neschopnosťou tolerovať a akceptovať veci, či jedincov odlišných od štandardu. Aj vy sami možno budete pociťovať strach, že nezapadáte do kolektívu, alebo že ste cudzincom. Objaviť sa tiež môže nedôvera k ostatným jedincom. Najviac potom k tým, ktorí sú bodrí, či optimistickí. Tí už totiž dlhšiu dobu uplatňujú vo svojom živote salutogenézu - cestu ku zdraviu a : cítia sa zdraví, okoliu rozumejú, robia, čo je zmysluplné a čo chcú môžu. Asi je čas sa začať pýtať spokojného a šťastného na túto cestu.
Pozitívne toto obdobie bude pôsobiť v zmysle spoločenskej zodpovednosti. Hurá, máme šancu pochopiť, že čo bolo kedysi nazývané láskou, je dnes zodpovednosťou za druhých.

Urán v Býkovi
15.5. 2018 - 26.4. 2026
V tomto období môžete pociťovať túžbu po zmenách toho, čo máte zaužívané ako štandardné. Či už sa jedná o tradície v spoločnosti, či vlastný rebríček hodnôt. Ste tvoriví a máte veľa výborných nápadov, tak nie je divu, že sa vám prieči čokoľvek, čo je už zastarané. V tomto období však tiež hrozia náhle zvraty vo vzťahoch. Dokážete byť veľmi nezmieriteľní. Ale pozor, po celú dobu bude dochádzať k nepríjemným konfrontáciám s planétou Urán, ktorá stelesňuje nepokoj, nevypočítateľnosť a búrlivosť. Práve ona pomyselne rozbúri doteraz pokojné more a my sa budeme musieť naučiť kľučkovať medzi vlnami, pričom niektorá vlna sa cez nás čas od času bohužiaľ preleje. A prečo? Lebo všetko, čo nás oslobodzuje, avšak nedáva nám možnosť zväčšovať vládu nad sebou samým, je zničujúce. Poloha Uránu nás nabáda k tomu, aby sme preskúmali naše pocity a priority a následne zhodnotili, či sa s nimi naši blízki stotožňujú. Ak nie, práve tento rok sa ukáže, či má ďalšie udržiavanie vzťahu zmysel, alebo nie, pretože, čo bolo predtým nazývané pokorou sa dnes volá odvaha k osudu.

Neptún v Rybách
3.2. 2012 - 26.1. 2026
V tomto období zrejme budete pociťovať veľkú mentálnu silu. Pokiaľ na niečo budete myslieť dostatočne často a intenzívne a pridáte k tomu aj nutnú dávku trpezlivosti; časom sa vysnívaného zaručene dočkáte. Bude dôležité, aby ste sa pri mierumilovnej a charitatívnej povahe nedostali do finančnej tiesne, z čoho môžu plynúť aj existenčné problémy. Čo bude potrebné?
Skupiny spolupatriacich budú musieť žiť navzájom jeden pre druhého a každý ak spočinie sám v sebe, druhému dá, o čo ten druhý ani nepožiada.

Prajem vám do nového roku pochopenie vlastného osudu,
nájdenie vlastnej cesty ku radosti, v ktorej pramení osobná úroveň zdravia
a poznanie, ktoré vás oslobodí.


Ľubica Knezovičová

26. august 2020

Gloria Dei po 10 rokoch práce s dospelými pozýva v utorok 1.9. o 15,30 vaše deti, vnučky a vnukov na slávnostné otvorenie Základnej umeleckej školy, kde škola sa stane umeleckou galériou pre obšťastnenie jej návštevníkov a pozdvihnutie ich citových schopností na vyššiu úroveň.
Kde trpezlivý učiteľ sa tak zo záujmu o druhého pri odhaľovaní talentu stáva terapeutom a pomáha napĺňať obsahy pojmov:
- čo je výborné východisko pre oživujúce sily v človeku
- čo je chválitebné z pohľadu druhých
- čo je dobré pre mňa
- čo je dostačujúce pre toho, koho radami sa riadim
- čo je nedostatočné pre to, aby som mohol napredovať ďalej.
Počas prvého spoznávania detí s Andreou Beliančinovou využite svoj čas na zoznámenie sa s našimi lektormi a ich ponukou:
Spev Ľubica Knezovičová, Lucia Piršelová, Marianna Gábová, Andrea Sýkorová, Martin Králik a Jitka Sapara Fischerová
Inštrumentálna hra na klavír a husle, teória Jana Zelenková a Peter Zelenka
Pohyb v priestore Daniela Menschyová
Výtvarný ateliér Jana Baníková

Ak poznáte niekoho v okolí, kto by rád svoje ZUŠ-kárske schopnosti povýšil štúdiom na Konzervatóriu nech 1.9. príde svoju túžbu a možnosti prekonzultovať. Alebo mi napíšte a dohodneme si stretnutie.

29. september 2019

Pravidelné stretnutia v školskom roku 2019/2020 prebiehajú od 1.9.2019 v modrej budove s vrátnicou od parkoviska na Hattalovej 12 B, II.poschodie , Bratislava - Nové Mesto.

24. jún 2019

Pravidelné stretnutia v školskom roku 2019/20

Prílohy: Program Prihláška Gloriana

deň termín čas skratka modul lektor cena suma za rok
Pondelok        17:45 - 18:45     60 min  GDMY Myslenie Knezovičová 5 € 200 €
Pondelok    19:00 - 21:30   150 min  GD10 Gloria Dei 10.roč. Knezovičová 12 € 480 €
Pondelok    19:00 - 21:30   150 min  GD3 Gloria Dei 3.ročník Piršelová 12 € 480 €
Pondelok  19:00 - 21:30  150 min  
 GDMO  Gloria Dei Moderato Sýkorová  12 € 480 €
Utorok         18:30 - 21:30   180 min  BACH BACHz Knezovičová 9 € 360 €
Utorok   14:00 - 15:30    90 min  BOK   Bodliak 7-10 r.    Gašparíková  12 € 480 €
Utorok   15:30 - 17:00    90 min    BOD Bodliačik 4-6 r.    Gašparíková  12 € 480 €
Štvrtok 15:00 - 16:30        90 min   ZK  Zlatý kľúčik 7-8 r.  Baníková  12 € 360 €
Štvrtok     17:30 - 19:30     120 min   GDGT     Gloria Dei Goethe  Baníková  12 € 360 €
Piatok   15:00 - 18:00  180 min     ST   Skrytý talent 13-15 r. Baníková       20 € 400 €

  Detský folklórny súbor BODLIAK (od 7-10 rokov)BODLIAČIK (od 4-6 rokov) s min.15 deťmi v skupine bude pracovať 40 týždňov  a cena zahŕňa v sebe aj prípadné skúšky navyše pred vystúpením apod.
Finančný príspevok na pomôcky a kostýmy nie je zahrnutý v cene.

  Výtvarný ateliér  ZLATÝ KĽÚČIK pre deti 1. a 2.ročníka ZŠ s max.12 deťmi v skupine vychádza z postupov, techník, námetov a príbehov oslovujúcich tento vek. Prebieha 30 týždňov,  3x mesačne podľa vopred stanovených termínov. Cena je pevná bez zľavy a zahŕňa v sebe pomôcky a materiál použitý v ateliéri.

  Výtvarná prípravka SKRYTÝ TALENT pre žiakov 8. a 9.ročníka ZŠ s max. 4 žiakmi v skupine je intenzívna príprava na talentové skúšky na stredné umelecké školy, počas 20 týždňov,  2x mesačne podľa vopred stanovených termínov, so zadaním domácich prác v prestávkach. Osvedčené výtvarné postupy a klasické techniky zvyšujúce výtvarné zručnosti a zrakové vnímanie Cena je pevná bez zľavy a zahŕňa v sebe pomôcky, použitý materiál, individuálne vedenie žiaka a konzultácie k domácim prácam.

  GOETHE Výtvarný ateliér goetheanistických a terapeutických techník pre dospelých s max. 12 osobami. Pracuje 30 týždňov podľa vopred stanovených termínov. Cena je pevná bez zľavy a zahŕňa v sebe pomôcky a materiál použitý v ateliéri.

 MODERATO zborový spev mierne s radosťou a bez stresu pre mierne pokročilých, nových, bývalých i súčasných členov Gloria Dei.

Pozývame vás do terajších priestorov Gloria Dei na 4. poschodí v budove Obchodnej akadémie Račianska 107 na tieto aktivity:

V pondelok 24.6.
16-18 hod prebehne zápis pre deti a mládež. Príďte s vašimi deťmi a vnukmi. Trpezlivým prístupom zobudíme všetky driemajúce talenty. Pre nerozhodnutých urobíme zápis aj v septembri.
19-21,30 hod budú mať zbory Gloria Dei 3. a 10. ročník a MODERATO otvorené hodiny pre našich priaznivcov a nových zvedavých záujemcov.

V utorok 25.6. 18,30-21,30 bude otvorená hodina pre nových smelých a odvážnych ripienistov záujemcov o spievanie  v BACHz -  Bratislavský chrámový zbor.

V stredu 26.6.
17,30 - 20 hod budú otvorené hodiny výuky sólového spevu inšpirované cvičeniami Werbeck pre vážnych nových záujemcov a členov Gloria Dei o individuálne hodiny spevu alebo o štúdium na konzervatóriu.
17,30-20 hodsa stretnú dospelí záujemcovia o výtvarný odbor s Janou Baníkovou pri modelovaní z ruky. 15 €

V nedeľu 30.6. 20 -21,30 hod pozývam na verejnú prednášku akad.arch.Oldřicha Hozmana " Goetheanum I. a II. " 15 €

Gloria Dei odporúča
30.6.-5.7 denne od 15:30-21:30  Konferenciu 7 umení s témou  "Umelecká premena tvarov kostí "pod vedením  akad.arch.Oldřicha Hozmana   180 €. Leták TU
17.-24.8.2019 Medziodborovú konferenciu "Múdrosť staroby-naplnenie a nový začiatok" v Českom Krumlove    https://www.kpramenumzdravi.cz/ Leták TU
od septembra 2019 Vzdelávanie vo waldorfskej pedagogike pod vedením Tomáša Zuzáka v Prahe  https://waldorfsky-seminar-praha.webnode.cz/ Leták TU

Tešíme sa na stretnutia s vami v Jánskej nálade plnej dôvery pri hľadaní skutočného domova.

Gloria Dei srdečne pozýva na

júnové stretnutia s goetheanistickým umením pod vedením Jany Baníkovej od 17:30-20:00 za  15 €
12.júna
exaktné a dynamické kreslenie  19.júna maľba rastlinnými farbami 26.júna modelovanie z ruky. Leták TU

spoločný zážitok v Jánskej nálade. Leták TU

v pondelok 24.6. o 19 hod pozýva 9.ročník Gloria Dei
pod vedením Mgr.Ľubice Knezovičovej
nových pokročilých spevákov na ukážkovú hodinu zborového spievania.(preberané dielo Mozart Requiem 1.časť - noty sebou)

v pondelok 24.6. o 19 hod pozýva 2.ročník Gloria Dei
pod vedením Lucie Piršelovej
nových neodvážne-odvážne-vážnych záujemcov o prvé kroky pri prepracovávaní svojej duše skrze spev.
(preberané dielo -
Ja v obraze mojej duše v tele )

v pondelok 24.6. o 19 hod pozýva Gloria Dei Moderato ( mierne s radosťou a bez stresu ) pod vedením Andrei Sýkorovej mierne pokročilých, bývalých i súčasných členov Gloria Dei, pre ktorých je tempo a aktuálny repertoár GD9  príliš náročný a tiež tých, ktorí už majú skúsenosti s pôsobením v inom zbore a páči  sa im náš repertoár a túžia zlepšiť svoje hlasové schopnosti naštudovaním repertoáru Gloria Dei, ale aj iných skladieb.

v utorok 25.6. o 18,30 hod pozýva Bratislavský chrámový zbor Gloria Dei
pod vedením Mgr.Ľubice Knezovičovej ku zneniu budúcich sólistov a  vyspelých zborových spevákov. (
preberané dielo Vivaldiho Gloria 1. až 7.časť )

v stredu 26.6. od 17 hod pozývajú lektori Gloria Dei na otvorené individuálne hodinyzáujemcov o intenzívne štúdium spevu inšpirované cvičeniami pani Werbeck s možnosťou ďalšieho štúdia na konzervatóriu alebo pre intenzívny osobnostný rozvoj.

Konferenciu 7 umení s témou  "Umelecká premena tvarov kostí "pod vedením  akad.arch.Oldřicha Hozmana od 30.6.-5.7. denne od 15:30-21:30  180€. Leták TU

GLORIANA v prílohe predstavuje motív pre založenie SZUŠ a centrum mimoškolských aktivít aj pre vaše deti. Leták TU

23. december 2018

Milí priaznivci Gloria Dei.

Mnohí sa pýtate, kedy spievame najbližší koncert. Až v júni 2019.
Prečo ?
Priestory na Račianskej 107 v budove Obchodnej akadémie sme si už naplnili znením a výborne sa nám v nich pracuje.
Werbeck cvičenia nám pomáhajú, aby náš hlas znel vôkol nás ako keď zvoní zvon.
Všetky naučené skladby prespevujeme s metronómom a hľadáme ten správny rytmus a metrum, v ktorom by sme ich mohli bez dirigenta samy zaspievať.
Venujeme sa aj vyrovnaniu samohlások, aby sme mali na každom tóne vo všetkých hlasoch všetci rovnakú farbu.
Uvedomujeme si obsahy skladieb a učíme sa ich naspamäť.Rastieme svojimi schopnosťami do novej kvality a precitáme do nových súvislostí.
Každý koncert pre nás znamená vynorenie a prerušenie tohoto procesu. Do júna sa teda mienime stále viac a viac ponárať do hlbín a spoznávať sa.

Konzervatoristi, ktorých vediem inšpirovaná cvičeniami pani Werbeck, tento rok maturujú na Konzervatóriu PinkHarmony vo Zvolene.
Zistili sme, že touto „externou“  formou štúdia sme si vymedzili veľkú slobodu vo vedení terapeutického procesu oslobodzovania hlasu a plnenia požiadaviek curricula štúdia v plnej miere.
Pri každom nároku na prepracovanie novej vrstvy v tele znením sa objavia prekážky, ktoré nás privedú k novej úrovni zdravia a tento proces je v čase nepredvídateľný.
Preto sme poprosili Radomila Hradila, aby vo vydavateľstve Franesa vydal od R. Steinera GA 158 „Svět jako výsledek rovnovážných působení,“  lebo tieto pozorovania nám pomáhajú  pri rozpoznávaní výsledkov činností odporujúcich bytostí v nás.

Gloria Dei   ďakujeme za dar, ktorým rozoznievame tóny jej lásky.
Pripojte sa k nám, verným a oddaným, nech jej posolstvo o večnom a nepominuteľnom,
dotkne sa skrze nás sŕdc všetkých hľadajúcich.

Spievať začneme v pondelok 7.1.2019

V sobotu 5.1.2019 o 18 hodine vás a vašich milých pozývam na prednášku Radomila Hradila: Parzival cesta ku Grálu. (príspevok 10€ /osoba)

Parzivalov príbeh je príbehom tŕnitej cesty človeka ku Grálu, ku Kristovi. Radomil Hradil, autor knihy PARZIVAL, nám tento príbeh priblíži podľa jedinečného podania stredovekého zasvätenca Wolframa z Eschenbachu. Pozrieme sa na skryté hlbšie súvislosti a významy tohoto príbehu, vychádzať pritom budeme z anthroposofie Rudolfa Steinera. S Parzivalovou cestou sa tak v tento večer môžeme nielen zoznámiť, ale tiež si ho vedome spolu prežiť a ísť jeho cestou.
Na mieste si budete môcť zakúpiť knihy vydané vo vydavateľstve FRANESA.

      Želáme pokojné zapálenie štvrtého a posledného svetla nádeje, myšlienok a činov. Aby aj v nás svetlo zažalo sa, aby sme mohli vojsť do svetelného sveta, do sveta vianočnej radosti, do sveta nových začiatkov, kde sa prítomnosť na 12 dní a nocí zmení na  posvätnú zvesť o duchom zjasnenej budúcnosti, do sveta kde preniká hudba, kde omyly sú zdrojom inšpirácií a kde vládne najvyššie odpustenie.

za kolégium Gloria Dei

Ľubica

27. august 2018

Radostne oznamujeme, že sme sa 22.8.2018 presťahovali do nových priestorov na 4.poschodie
v  Obchodnej akadémii na Račianskej 107https://oarba.edupage.org/
Pri hľadaní priestorov sme zistili, že je priam nemožné nájsť v BA adekvátny samostatný objekt, kde by sme spevom
nikoho nerušili a vedeli ho zaplatiť.Bola to dobre „zhora riadená náhoda“, teda zázrak, že to vyšlo.
Prenajali sme si 3 triedy (158 m2) a platíme trojnásobnú cenu ako v domčeku.
Pre mojich kolegov to znamenalo prevziať spoluzodpovednosť za prefinancovanie nájmu, aby sme všetky vaše
požiadavky o individuálne hodiny mohli uspokojiť na jednom mieste v 3 miestnostiach a v rovnakom čase.
Našli sme tu žičlivý a kľudný priestor pre rast a kvalitatívny vývoj.
Zmenou priestorov náš vzdelávací obsah dostal adekvátnu formu, do ktorej od 1.2.2010 postupne dorástol.  

S tým prichádza aj potreba upraviť spôsob financovania činnosti Gloria Dei
Pôvodné ceny boli nastavené pri vzniku zboru. Odvtedy sa však mnohé zmenilo.Ako vo svete, tak aj medzi nami.
Zvýšené nároky členov zboru na kvalitu i osobný vývoj prinieslo väčší dopyt po individuálnych hodinách a ďalších
vzdelávacích aktivitách, čo vyžadovalo rozšírenie priestorov, množstva lektorov a ich času, ktorý Gloria Dei venujú. 
So zohľadnením týchto faktorov pristupujeme k  novému Cenníku, ktorý nájdete v zložke CENNÍK.
Prosím o jeho podrobné preštudovanie, ide o úplne novú koncepciu, na ktorej sme pracovali niekoľko mesiacov.
Aj keď sme v niektorých prípadoch museli pristúpiť k zvýšeniu ceny, nájdete tam mechanizmy na jej zníženie
na pôvodnú úroveň a možno aj nižšie.
   
Veríme, že tento krok do novej éry Gloria Dei učiníte spolu s nami zodpovedne, s porozumením i s radosťou.
Školský rok 2018/2019 slávnostne otvoríme až  v pondelok 10.9. 2018.

Tešíme sa na Vás v novom školskom roku 2018 / 2019

kolégium Gloria Dei

8. február 2018

Štvrtok k MDŽ 8.3.2018 od 18 - 20,30 bude v domčeku prednáška foniatričky MUDr. Dagmar Volmutovej
http://www.poliklinikamytna.sk/lekari/usno-nosno-krcna-ambulancia/mudr-volmutova-dagmar-bio-chrom-sro-50

"Hlas, fyziológia hlasu a rezonančné priestory z pohľadu foniatra."

Príspevok na vzdelávanie 3/5€ .Pondelok 16.4.2018 od 19,15 - 21,30 v rámci skúšky Gloria Dei odprednáša a názorné ukážky predvedie tanečník a fyzioterapeut
Miloš Dekánek  

"Psoas sval duše - bránica sval ducha"

Príspevok na vzdelávanie 3/5€ .

Psoas: „Sval duše“

Psoas, alebo štvorhlavý driekový sval, je považovaný za omnoho viac ako len sval, ktorého úlohou je stabilizovať trup. Podľa Liz Koch, je to orgán vnímania tvorený bio-inteligentným spojivovým tkanivom a doslova stelesňuje náš najhlbší pud na prežitie, a čo je snáď ešte významnejšie, našu základnú túžbu rozvíjať sa, zľahka povedané, kvitnúť. Tento sval je dôležitý nie len pre správne držanie tela ale aj pre naše celkové zdravie, vitalitu, energiu a emocionálnu stabilitu.

Psoas je najhlbším svalom ľudského tela, ktorý vplýva na rovnováhu kostry, silu, flexibilitu, mobilitu kĺbov, rozsah pohybu, a fungovanie vitálnych orgánov. Rastie z bokov chrbtice z dvanásteho hrudného stavca (Th12) od každého z piatich stavcov driekovej chrbtice. Odtiaľ sa ťahá smerom dolu cez brušnú dutinu, prechádza panvou a napája sa na stehennú kosť.

Je to jediný sval, ktorý priamo spája chrbticu s nohami, používame ho pri kráčaní a udržuje nás vo vzpriamenej pozícií. Stabilizuje chrbticu a vytvára v brušnej dutine mušľovitý priestor pre naše vitálne orgány. Psoas je taktiež spojený cez spojivové tkanivo (fasciu) na bránicu, čo má vplyv na náš dych a reflex strachu. Deje sa to, pretože psoas je priamo napojený na „plazí mozog“.

Moderný životný štýl, ktorý využíva adrenalín zo sympatického nervového systému na to, aby sme zvládali rýchlosť tejto doby, chronicky zaťažuje a sťahuje psoas. V angličtine poznáme výraz „the fight or flight response“, ktorý súvisí s reakciou mozgu na nebezpečenstvo. Psoas nám pomôže vstúpiť do situácie a čeliť jej, alebo sa schúliť do klbka a ochrániť sa. Ak neustále namáhame psoas neustálymi kontrakciami ako odozvu na stresujúce situácie a napätie počas dňa, ktoré zažíva mnoho z nás, môže to mať za následok skracovanie psoasu a priniesť zdravotné problémy ako bolesť spodného chrbta, menštruačné bolesti, neplodnosť, problémy s platničkami, skolióza, degenerácia bedrového kĺbu, zápal sedacieho nervu, bolesť kolien a problémy s trávením.

Stiahnutý a napätý psoas nespôsobuje iba problémy týkajúce sa držania tela, ale priamo vplýva aj na orgány, prúdenie tekutín v tele, vytvára tlak na nervový systém a obmedzuje bráničné dýchanie. Bránica je taktiež považovaná za veľmi dôležitý „duchovný sval“, ktorému je prikladaný nemalý význam v uvoľňovaní nežiaducich emócií a myšlienok. Uvoľnenie bránice a psoasu môžeme teda považovať za základné kroky k zlepšeniu nášho fyzického, ale aj mentálneho zdravia.

Psoas je úzko prepojený s veľmi základnými fyzickými a emocionálnymi reakciami. Chronicky stuhnutý psoas neustále signalizuje telu, že ste v nebezpečenstve, čo postupne vyčerpáva nadobličky a oslabuje imunitný systém.

Tri vrstvy mozgu

Najmladšia časť mozgu (mozgová kôra) riadi učenie, abstraktné myslenie, dokáže si predstavovať budúcnosť a tvorí vízie. Stredne stará časť, limbický systém riadi emócie a tretia, najstaršia časť mozgu, mozgový kmeň, riadi pudy. Antropológ Clotaire Rapaille nazýva túto časť plazím mozgom, pretože sú to časti mozgu, ktoré sú u plazov nezmenené už vyše 200 miliónov rokov. Najsilnejšími pudmi, ktoré riadi plazí mozog (aj u ľudí) sú pud sebazáchovy a sexuálny (reprodukčný) pud.

Na pochopenie ľudského správania je dôležité si uvedomiť, že čím staršia je časť mozgu, tým silnejšia je pri podvedomom správaní sa vo vzťahu ku všetkému. Na našu smolu plazia a emocionálna časť mozgu mali na vytvorenie dokonalej súhry 200 až 300 miliónov rokov, kým emocionálny mozog so šedou kôrou stále ešte len hľadajú efektívnu súhru (ako často sa nám silné emócie derú „na pomoc“ práve v momente, keď potrebujeme len pokoj a rozvahu), keďže majú za sebou len necelé 2 milióny rokov spolupráce. Liz Koch verí, že k napätiu v poase napomáha rada vecí, ktoré prináša nielen moderný spôsob života, od sedadiel v aute, cez úzke oblečenie až k stoličkám a nevhodným topánkam, ktoré nás obmedzujú v našich pre telo prirodzených pohyboch.

Prvým krokom ku kultivácii zdravého psoasu je potrebné uvoľniť nepotrebné napätie. Avšak úmyslom práce so psoasom nie je kontrola svalu, ale kultivácia uvedomovania si tohto svalu a vnímanie správ vychádzajúcich z týchto miest. Toto si vyžaduje našu vedomú voľbu stať sa somaticky vnímavým.

Uvoľnený psoas nám napomáha k pocitom hravosti a kreativite. Namiesto napätého psoasu, ktorý je pripravený bojovať alebo utekať, uvoľnený psoas je naopak pripravený sa natiahnuť a otvoriť, tancovať. V mnohých jogových pozíciách, ako napríklad Strom, sa stehná nedokážu plne vyrotovať pokiaľ náš psoas je stiahnutý a napätý. Posilnením a uvoľnením psoasu môžeme postupne kultivovať naše vitálne energie tým, že sa znovunapojíme na zdroj našej životnej energie.

V Taoistickej tradícií sa nazýva psoas „sval duše“. Tento sval obklopuje spodný „tan-tien“ – jeden z hlavných energetických centier tela, ktorému sa vo východných systémoch a metódach sebarozvoja prikláda nemalý význam. Silný a flexibilný psoas nás uzemňuje a pritom umožňuje jemným ozdravným energiám prúdiť kosťami, svalmi a kĺbmi. Prepája nás s naším vedomým Ja, napája na Zem ako aj na hviezdy, umožňuje prúdom energií liečiť fyzické telo, emócie ale aj našu Dušu.

21. november 2017

Gloria Dei sa pripravuje na Adventný koncert v sobotu 2.decembra 2017 o 19 hod,
Farský kostol Panny Márie Snežnej Na Kalvárii 10, Bratislava
Príspevok na uskutočnenie koncertu je dobrovoľný a vítaný. Program TU.

Gloria Dei vystúpi ako hosť na koncerte Hradišťanu a Jiřího Pavlicu v pondelok 18.12.2017 o 19 hodine vo Veľkom evanjelickom kostole na Panenskej 28 v Bratislave,
kde zaspieva Sanctus a Benedictus z jeho vianočnej omše Missa Brevis.
Vstupenky si môžete kúpiť  na www.ticketportal.sk
Po koncerte sa presunieme  do reštaurácie Štefánka.

Gloria Dei pozýva v utorok 19.12.2017 o 19 hod do sály ZŠ Hlboká v Bratislave priaznivcov Hudby na hradoch a zámkoch 13. - 17.storočie. 
Súbor Cornamusica http://www.cornamusica.eu 
na koncerte predstaví historické  dychové nástroje ako šalmaj, pumort, krumhorn, kornamusa, dulcian, trombón, gemshorn a rôzne druhy fláut v sprievode lutny a gitary.
Originálny zvuk nástrojov a kompozície 13. až 17.storočia navodia atmosféru obdobia gotiky a renesancie na našich hradoch a zámkoch. Počas 60 minút zaznie viachlasná duchovná hudba a dobové tance. Koncert je spojený so sprievodným slovom, ktoré ľahkou a pútavou formou priblíži poslucháčom hudobnú históriu.
Príspevok na uskutočnenie koncertu je dobrovoľný a vítaný.

Gloria Dei otvorí nový 1.ročník výuky spevu v roku 2018 v pondelok od 19,15-21,30 pod vedením Lucii Piršelovej. Termín otvorenia ešte upresníme.

Ako sa dosahujú poznatky o vyšších svetoch ?
Do pracovnej skupiny tvorivého myslenia prišli noví členovia, takže sme začali so spracovávaním myšlienok opäť od začiatku už desiati.

STABAT MATER ženský zbor Gloria Dei
Tento zbor naväzuje na prácu z pondelka, ktorú tu prehlbujeme. Od septembra sa učíme frázovanie v rámci metra a prácu s dynamikou a rytmom.

BACHz / Bratislavský chrámový zbor Gloria Dei
Od septembra sa väčšina spevákov zapojila do individuálneho vzdelávania v speve. Aby práca na znení mohla v skupine napredovať, bolo nutné vysloviť podmienku pre ďalšiu spoluprácu, a to,   aby sa každý člen individuálne v speve pravidelne dovzdelával pod vedením Ľubici, Marianny, Lucie alebo Martina.

Štúdium na Konzervatóriu vo Zvolene
Hľadáme, skúšame, bádame, pozorujeme, porovnávame, počúvame, hráme na klavíri, spievame a rozmýšľame. Ľubica, Světlana, Lucia, Andrea a Marianna.

Umelecké stvárňovanie reči
V septembri sme začali druhý rok štúdia psychologického a rečového gesta, umeleckého stvárňovania reči a divadla. Naše stretnutia prebiehajú naďalej v stredu. Novinkou je tento rok náš vyšší počet. Pravidelne cvičíme a výdatne sa smejeme už takmer desiati (ale bolo nás už aj 12). Keďže polovicu skupiny teraz tvoria začiatočníci, začali sme intenzívnym opakovaním tém z minulého roka. Rýchlo sme sa pustili do 4 kvalít pohybu a svietenia. Intenzitu našej práce sme však posunuli na novú úroveň. Učíme sa rozlišovať nuansy v napätí našich svalov a rozdiely, ktoré vytvára imaginácia. Kvality pohybu zatiaľ trénujeme v krátkych improvizáciách. Krátko na to sme sa nanovo zoznámili so 6 základnými gestami reči. A hneď potom sme ich začali používať spolu s kvalitami pohybu v naštudovaní balád. Všetky prvky neustále prehlbujeme, uchopujeme ich z nových uhlov pohľadu. Samotné gestá reči teraz skúšame na jednoduchých rečových cvičeniach, pričom občas sa nám aj jazyky idú polámať. Učíme sa ako nevnášať do vety vlastné emócie so zámerom, ako nechať gesto ovplyvniť reč, načúvať počas toho ako hovoríme a až potom objavené, predchnúť dušou a urobiť z toho autentický umelecký výraz. Jednoducho náročná práca, ktorá skutočne baví.

MUDr.Štefan Sivák  "ordinuje" v domčeku na Gorazdovej 18  v stredu 22.novembra 2017. Konzultáciu si dojednajte priamo s ním telefonicky alebo SMS-kou: 0908 394 934.

28. ročný zamatový nov po nežnej revolúcii želám.

Ľubica

30. jún 2017

GLORIA DEI

Jánsky koncert 25.6. sme si všetci 33 ( s priemernou účasťou 238 hodín t.j. viac ako 6 a pol roka spievania)  aj vďaka hudobníkom doslova užili.
Mnohí z poslucháčov, ktorí už ôsmykrát boli na júnovom koncerte hovorili, že robíme stále pokroky.Moyzesova sieň ožila farbami vyrovnaných hlasov a dobrovoľný príspevok pokryl náklady hudobníkov.

BACHz / Bratislavský chrámový zbor

Tempo utorňajších stretnutí v posledných mesiacoch nabralo svoje štandardy, pretože domáca príprava a individuálne hodiny umožňujú na hodinách zboru už ladiť hlasy k sebe a pracovať na dynamike a výraze skladieb.
Na vlastnej koži mnohí pocítili svoje možnosti a limitácie. Preto je nutné, aby všetci svoje sily v budúcom roku zvážili tak, aby spievali z kapitálovej podstaty t.j. z toho, čo vedia dať navyše, čo je nad 100 %.

Ako sa dosahujú poznatky o vyšších svetoch ?
Myšlienky knihy v nás ožívajú prenikaním obsahov do celého človeka. Obsahy jednotlivých odstavcov čo najvernejšie zhrnieme, formulované otázky si zapíšeme, nájdeme hlavnú myšlienku, vypíšeme slovesné  spojenia a obrazne i poetickým veršom vyjadríme obsah.Odhŕňame závoj "už" poznaného, keď činnými slovesami prečítaného rozprúdime životné sily a osedlanou fantáziou, spolu z hlbín bytia uvoľneným citom pre skutočnosť vystupujú pred zrak obrazy, ktoré sa inak nachádzajú za zrakom. Ich vzájomným prenikaním v tomto tvorivo-načúvacom zdieľaní vrastáme do myslenia, ktoré možno nazvať Myslením.
Toto myšlienkovo-emocionálne cvičenie zažívame v úzkom kruhu, kde vnútorné pochody nachádzajú cez zrkadlo iných neustálu sebareflexiu správnosti i nedostatkov vlastných vyjadrení . Pre niekoho je táto pondelňajšia hodina zatiaľ akoby inou realitou v porovnaní  so životom vonku. A pre niekoho, kto sa už natoľko spojil s týmito myšlienkami prostredníctvom umeleckej práce, že ožívajú v prežívaní každodenného života, to už nie sú len abstraktné slová na papieri.

Modelovanie hlinou rukami
Ide najpomalšie. Myšlienka k realizácii gesta v čase dňa, či noci je sprevádzaná hlbokými pocitmi a úvahami o tom,  ako naše Ja zvláda v rytme povinnosti dňa.
Niekedy sa nestačí dívať len očami. Nakoľko objektívni dokážeme byť pri pozorovaní a hodnotení svojich najsubjektívnejších duševných procesov?  Vnútorná skutočnosť prejavená prostredníctvom rúk, ktoré dostanú priestor priniesť svoju správu a otlačiť ju v hline, sú často prekvapivé a výstižné. A ako dokážu naše ruky vystihnúť objektívne skutočnosti mimo nás?
Keď v spievaní zažívam, ako je telo preznievané niečím jemnejším, v modelovaní sa telo k tomuto znejúcemu aktívne približuje a dotýka. Modelovanie prehlbuje umelecké uchopovanie viditeľného sveta rukami, zážitok "po" je rovnako ako pri speve osviežujúci.

Umelecké stvárňovanie reči
V poslednej fáze tohtoročného divadelného behu sme sa venovali už len trom malým krokom.
Na jednej strane sme čistili a znovu vytvárali 6 základných gest reči. S odhodlaním sme sa pustili do prednášania za rečníckym pultom a zápasili o to, aby sa z nášho poukazovania nestával obviňujúci krik. A pritom sa sám od seba vlieval do melódie našich viet zmysel a usporadúval intonáciu takmer bez nášho pričinenie. Akoby v geste poukázania bola prítomná inteligencia, čo pomáha našej reči „myslieť“. Skutočne zábavné a čarovné bolo, až keď sme všetkých 6 gest rozbalili v práci na baladách. Nielen, že z nás boli hneď šikovní amatérski umelci, ale sme aj znovu objavili tajomstvo humoru vo vhodne zvolených protikladoch.
Na druhej strane sa pustili do skúmania štyroch kvalít pohybu. Ponorili sme sa do snehu, v ktorom sme zanechávali presné formy určené našim pohybom a v nebývalom tichu burácala suchá koncentrácia sama. Na dne bazéna sme našli pohyblivý element tekutosti, ktorý nás liečil a oživoval. A veľmi rýchlo sme precitli a zaktivizovali naše duše, keď sme sa ocitli v kilometrovej výške a začali padať k zemi. Až nás napokon stretla výzva v podobe otázky:
Ako sa vlastne pohybuje žiara-žiarenie?
A napokon sme si na to podstatné z tohto roka znovu spomínali, oživovali to opakovaním a nechávali to ďalej zrieť, aby to bolo stále viac naše, aby sa to stávalo stále viac našou prirodzenosťou.
Tento rok sme sa stretli 35-krát. Už teraz mám aspoň 35 dôvodov prečo sa teším na koniec leta, kedy sa znova stretneme. 

S pomocou Petra Guľasa som sa ja, Mariana, Světlana,Lucia a Andrea pripravila  za mesiac! na talentovky na Konzervatórium http://www.pinkharmony.sk/. Všetky sme boli prijaté do 3.ročníka a pani riaditeľka Pinková sa vyjadrila, že z nás mala umelecký zážitok a teší sa na vystúpenia BACHzu na Zvolenskom zámku. Získali sme tak nový priestor, nových divákov a  možnosť vyučovať i vaše deti a vnúčatá, pretože, keď dokončíme štúdium, chcem založiť súkromnú základnú umeleckú školu.Konferencia 7 umení  sa pripravuje na svoj prvý ročník s pracovnou skupinou Architektúra.
Fabula vydala knihu : Umění vo svetle mysterijní moudrosti R.Steinera, ktorú ku Konferencii preložil pre nás Radomil Hradil.
Mnohí z nás sa zúčastnia 19. – 26. augusta 2017 v Českom Krumlove medziodborovej konferencie K pramenům zdraví IPMT 2017, ktorej témou je Dospívání – mezi světlem a temnotou. www.kpramenumzdravi.cz

26. apríl 2017

Z myšlienok národohospodárskeho kurzu vzniklo konzultovanie praktických záležitostí okolo novej triedy založenej o.z. slobodakvychove@gmail.com. https://www.facebook.com/ucimesaspolocne
Do knižnice Gloria Dei nám pribudli všetky dostupné časopisy o waldorfskej pedagogike z nakladateľstva Člověk a výchova http://www.iwaldorf.cz/casopis.php, ktoré si môžete zakúpiť.Vnútri časopisu alebo knihy je vpísaná ceruzkou cena.

Ako sa dosahujú poznatky o vyšších svetoch ?
Slovesá bez neurčitkov už začali oživovať náš vzťah k obsahom. Samostatné spracovanie odseku jednou vetou sa nie každému z nás podarilo. Tak sme sa zastavili a dali si viac času počas Veľkonočných sviatkov na zahustenie myšlienky do jednej plynulej vety. Výsledok z tohto procesu nás všetkých veľmi prekvapil, pretože odhalil rezervy, ktoré boli vytiahnuté z podvedomia na svetlo a tak niektorým horúčky a kašle počas sviatkov pretavili dušu v tele.

Pergolesiho Stabat mater zaznelo už po tretíkrát, teraz však v Žiline. 11.marca 2017 v kostole obrátenia sv.Pavla tzv.Sirotár
Milé božie bojovníčky, ako nás pani Jitka nazvala po koncerte, sa spolu prvýkrát vydali autobusom na koncert.
V novom prostredí, s novým orchestrom, so sólistkou dojednanou na poslednú chvíľu sme prekročili spoločne Rubikon. O kostole som sa dozvedela, že sú v ňom uložené zostatky sv. Pavla. Už pri rozospievaní som veľmi živo vnímala vyžarovanie ich pôsobenia, ktoré premieňa výrazne atmosféru a vlastne sa k našim snahám to fluidum spriaznene a rado pričlenilo. Aj vďaka pátrovi Jankovi sme sa tam cítili ako doma. A Andrea z altov vskutku odviedla znamenitú organizačnú prípravu.

Gloria Dei spevácky zbor sa z pašijovej nálady v ladení 440 Hz preniesol k Veľkonočnému koncertu v ladení 415 Hz.
Pred rokom V nedeľu 22.marca 2016 sme druhýkrát uviedli ucelený Pašijový koncert. Skladby pretkané textom poslucháči bez potlesku vydržali počúvať v kontemplatívnej nálade až do konca. A my sme prežívali obsahy. Rozmiestnenie spevákov sa uskutočnilo pod heslom: odvážne požiadať o pomoc a trpezlivo ju poskytnúť. A tak naše znenie bolo kompaktnejšie a pokojnejšie.
Tento rok  9.4.2017 išlo o posilnenie individuálneho sebavedomia: "Kto cvičí toľko, aby vedel zaspievať naspamäť a vnímal dirigenta i poslucháčov, ten už spieva s radosťou." Spievalo 33 spevákov. Výsledok si môžete pozrieť na spracovanom videu, ktoré pre nás pripravil Ján Šalamon.Po koncerte sa v Pohode zišlo asi 11 spevákov a výsledok diskusie vyhodnotil Kamil takto: „V rámci uľahčenia nácviku nových skladieb ktoré nás čakajú na júnový koncert pripravím školenie programu Muse Score, kde vysvetlím základy ovládania a práce so skladbami a následný zrýchlený systém učenia sa na skladbe Allelluja od Händla. Takto budeme môcť napredovať ešte rýchlejšie ako doteraz a Vaše učenie skladieb sa stane jednoduchším a efektívnejším.“
Školenie prebehlo v pondelok 24.4.2017 v rámci skúšky a postup nájdete v hlasovej výchove.
Nálada Kvetnej nedele uzavrela ročné putovanie duše a zároveň predznamenala nové obdobie, do ktorého sme vstúpili veľkonočnou bránou mystéria na Golgote.
Zmyslové bohatstvo vonkajšieho sveta vlievajúceho sa do vnútra ľudskej bytosti nachádza v tomto období odozvu v duševných hlbinách, v ktorých máme nositeľa vedomia všetkých zmyslových zážitkov. Krása vonkajšieho sveta, či umelecké dielo je najsilnejším zážitkom, ktoré zmysly sprostredkúvajú. Ak naše hlbiny tancujú a znejú, je odozva dostatočne mocná, aby povznášajúci zážitok krásy osviežil a vlial do duše i do tela nové životné sily, a tak si človek uvedomil svoj význam pre svet. Prešli sme bránou obratu. Od poznávania  seba vo svojom vnútri k prežívaniu seba vo svete.
Aj keď bola skúška pred generálkou veľmi dlhá a ťažká počuli sme, že sa nám rodí hlasivky neunavujúce crescendo a decrescendo.Ak mnohí na generálke ešte spievali potichu a hlavovým tónom, tak po prvých tónoch na koncerte boli poslucháči dojatý citovým znením hrudnej rezonancie v priestore. Vykrúžili sme po špirále o jednu úroveň vyššie. Vložené úsilie bolo  na Veľkonočnom koncerte 23.4.2017 počuteľné.

Modelovanie hlinou
V očakávaní, čo bude nasledovať pomaly uzavierame denné a nočné gestá.

Umelecké stvárňovanie reči
Uplynulý mesiac sme sa venovali opakovaniu pohybov so svietením a precvičovali sme charaktery predného, zadného, ľavého a pravého priestoru až kým sme sa nimi nechali preniknúť. Tak sme sa po miestnosti prechádzali ako pravý či predný človek, čo bolo miestami napínavé, ale oveľa častejšie sa to končilo salvami sýteho a výdatného smiechu. Prvý krok našej práce na odhaľovaní šiestich zjavení reči bol dokončený v prvú poveľkonočnú stredu, keď sme sa zoznámili so šiestym gestom reči.  Hneď sme sa pustili do ich uchopovania v recitovaní balád, ktoré tak temne ladili so sychravým počasím. A nevychádzali sme z údivu koľko umenia sa dá stvoriť, keď len cez nás skutočne necháme hovoriť jednoduché gestá.

Mariana pripravuje alty a soprány na Otvírání Studánek 28.5.2017. Pozvánka TU.
Kamil spustil facebook: https://www.facebook.com/SpevackyZborGloriaDei/
Zapožičaný organ ladí naše orgány a spinet Celestini rozoznieva zvončeky v našich hlasoch. Peter Guľas nás pripravuje na júnový koncert. Na konferenciu 7 umení bolo pozvaných 3000 hlboko založených umeleckých pováh a niektorí už vieme, že sa 19. – 26. srpna 2017 v Českom Krumlove zúčastníme medziodborovej konferencie K pramenům zdraví IPMT 2017, ktorej témou je Dospívání – mezi světlem a temnotou. www.kpramenumzdravi.cz

4. apríl 2017

Spustili sme Facebook fanpage, kde budeme pridávať aktuálne koncerty, videá a fotky!
Sledujte nás tu: https://www.facebook.com/SpevackyZborGloriaDei/

-------

K pramenům zdraví / IPMT 2017: Dospívání – mezi světlem a temnotou
Mezioborová konference zdravotnických a dalších pomáhajících profesí
19. – 26. srpna 2017 / Český Krumlov

Milí přátelé,
s radostí Vám oznamujeme, že jsme spustili aktualizované stránky konference K pramenům zdraví / IPMT a zahájili příjem přihlášek na nový ročník. Tímto vás opět zveme do Českého Krumlova! Letošní ročník nese název Dospívání - mezi světlem a temnotou a koná se v termínu 19. - 26. srpna 2017.

V prvním ročníku konference K pramenům zdraví (2015) jsme se soustředili na nejrůznější úrovně a souvislosti vztahu mezi mužem a ženou, který mimo jiné jako jediný dokáže otevřít bránu zrození – cestu k těhotenství a porodu. Ve druhém ročníku (2016) jsme narozené dítě doprovodili až k 9. roku života, k existenciálnímu prahu, za kterým definitivně ztrácí dětské prožívání světa a bolestně vnímá svou odlišnost. Letos se chceme zabývat jeho dalším vývojem, mládím a dospíváním, tedy obdobím od 9 do přibližně 21 roku života. V tomto věku si mladý člověk stále více uvědomuje vlastní vnitřní svět – vlastní citový život, přání a ideály. Stále ostřeji také vnímá svět kolem sebe, cítí se s ním stále více v rozporu a hledá pro to vysvětlení. Hledá svůj vztah ke světu a jeho požadavkům, k druhým lidem, k druhému pohlaví, ale především sám k sobě – hledá, kým skutečně je, co skutečně chce, jak chce žít a jak vypadají cesty, které ho k tomu dovedou. Mnohdy také začíná hledat cestu k vyššímu rozměru života, k duchovnímu světu, k Bohu. — Je to období velkého hledání, které není snadné a bez nebezpečí. Ideály jsou ohroženy rezignací a konformitou, je možné zabloudit v slepých uličkách různých úniků a závislostí... — Abychom mohli dospívajícím poskytnout podporu či pomoc, potřebujeme porozumět zdrojům problémů, s nimiž se potýkají: Odkud se berou a v čem spočívají nejčastější nemoci a zdravotní obtíže tohoto věku – alergie a psychosomatické poruchy jako jsou úzkosti, deprese, nespavost, poruchy příjmu potravy a poruchy pozornosti, nebo onemocnění jako mononukleóza a borelióza? V čem spočívá prevence a jaké jsou možnosti terapie/léčby? — Dospívající dítě resp. mladý člověk má přirozený smysl pro dobro, krásu a pravdu, tíhne k nim a v tomto smyslu je „přirozeně náboženský“ – jak můžeme chránit a podpořit tyto vlastnosti, aby přinesly plody v podobě aktivního zájmu o svět a o druhé lidi? Jak učinit tuto oblast smyslu a ideálů obsahem vyučování ve škole? Jaká nebezpečí přináší moderní svět médií a jak s ním nakládat, aby nás neohrožoval, ale aby nám sloužil a pomáhal? Jak může pedagog, vychovatel či terapeut posilovat tvořivost mladého člověka, aby se dokázal začlenit do světa a zároveň uchoval a budoval svoji individualitu, aby jeho svoboda nebyla v rozporu se společností, ale navzájem se podporovaly? — Těmito a mnoha dalšími souvisejícími otázkami se chceme v létě zabývat – z perspektivy antroposofické antropologie, medicíny a pedagogiky, ve formě přednášek a specializovaných či interdisciplinárních pracovních skupin, v aktivním procvičování a prožívání, v rozhovorech a přátelském setkávání.

Podrobné informace o koncepci ročníku, o jednotlivých pracovních skupinách a lektorech najdete na stránkách

www.kpramenumzdravi.cz

Tam najdete i všechny technické a organizační informace.

Přejeme vám příjemné pročítání letošní nabídky a pokud vás zaujme, budeme se těšit v létě opět na shledanou!

Za přípravný tým konference
Tomáš Adamec, Hana Giteva, Johannes Weinzirl

Konference K pramenům zdraví / IPMT

Organizuje Sdružení pro antroposofickou medicínu v ČR, z.s.
(Ječná 505/2, 120 00  Praha 2)
ve spolupráci s Lékařskou sekcí při Goetheanu (Dornach, CH)
(http://www.medsektion-goetheanum.org/)

e-mail: info@kpramenumzdravi.cz
www.kpramenumzdravi.cz

14. február 2017

Činnosti v Gloria Dei počas jarných prázdnin 20.-24.2.2017 t.j. budúci týždeň prebiehajú ako obvykle.

Národohospodársky kurz ( 4 zodpovední ) sa podľa účasti občas zamenil na prácu na vlastnej biografii, čo kozorohovia a vodnári ocenili. Dôsledne sme obsah prvej kapitoly porovnali s terajším dianím vo svete po 100 rokoch a zistili sme, že dokážeme určité prejavy a náznaky rozpoznať skôr, ako zažijeme ich následky.
Vtip k 9. odstavcu 2. prednášky

     "Toto nie sú skutočne naše čísla, ale to je fuk, sú to čísla, ktoré si zaslúžime."

Ako sa dosahujú poznatky o vyšších svetoch ? ( 9 a viac odhodlaných)
Tri predslovy sa u niekoho zmenili na vety s prevahou slovies, vyjadrujúcich činnosť a pohyblivosť, aby sme takouto formou nakŕmili aj duše, ktoré momentálne s nami na Zemi nekráčajú a u niekoho sa premenili už aj na obrázok, či báseň. Na poslednom stretnutí nás 9 vkročilo do prvej kapitoly: Podmienky.

Gloria Dei spevácky zbor ( 60 aktívnych )
Nestačíme sa čudovať, ako sme schopní na jednom stretnutí zvládnuť nové cvičenia na „I“, zopakovať si celý naučený repertoár a ešte sa naučiť aj novú skladbu. Najveselšie sú momenty, kedy spievame s vyplazeným jazykom, raz napravo raz naľavo alebo spievame so zahryznutou spodnou perou až nám v ušiach praská. Najťažšie sú momenty pravdy o našich svaloch v strede chrbta pri cvičení „E“, ktoré sa má spievať minimálne 100 x = 25 minút denne. 2 mesiace pred dvoma koncertami máme tzv. nahodený repertoár a môžeme ho v kľude prehlbovať. To sa nám ešte nikdy nepodarilo.

BACHz ( 34 usilovných ) usilovne ladí samohlásky a spoločné nádychy, aby sa zjednotili v rytme. Pravoslávny Otčenáš by mali muži nacvičovať s pánom Alexandrom Čumakovom 28.2. a 7.3., pretože
STABAT MATER ( 24 odvážnych žien ) sa už 21.2. začne chystať na koncert do Žiliny 11.3. v spolupráci so sólistkami Jitkou Sapara Fischer a Renatkou Feríkovou a orchestrom Sinfonietta.

Modelovanie ( 5 a viac trpezlivých )
Parapetné dosky pod oknami sa plnia našimi soškami giest, ktoré nás reprezentujú v rôznych denných a nočných hodinách. Pri ich tvorení máme dostatok času uvažovať, ako sa v nás hýbe to, čo udržiava rovnováhu medzi tým, čo chceme a čo môžeme.

Umelecké stvárňovanie reči ( 7 statočných )
Po vianočnej pauze sme sa stretli s divadlovaním aj v novom roku. Začali sme rekapituláciou priorít na najbližší polrok a zopakovali sme si s čím sme sa v prvom trimestri stretli. Svietenie, ako základný prvok hercovej prítomnosti na javisku, sa stalo novým základom, od ktorého sa odvíjajú ďalšie cvičenia. Presvecujeme celé telo, aby sme získali pocit svetelného tela, ktoré sa má stať našim základným prostriedkom pre pohyb. Kombinujeme meditatívne postupné presvecovanie končatín a tela s dynamickým pohybom, kde naše svietiace centrum vysielame do priestoru a necháme ho nasledovať našim fyzickým telom. V priestore sme si občerstvili vlastnosti predného a zadného priestoru, začali spoznávať svet vľavo a vpravo a takmer si poplakali od smiechu pri improvizáciách s jednotlivými priestorovými kvalitami. Prvýkrát sme sa tiež oboznámili s jedným zo základných rečových gest a už sa nevieme dočkať ako nám bude pomáhať v rozprávaní. A pri rozprávaní samotnom sme pracovali stále viac s fantáziou. Rozprávka, ktorej sme sa venovali sa mení v improvizáciách na nepoznanie a k tomu všetkému nám pribudla práca na temnejšie ladených baladách. Urobili sme toho teda veľa...a veľa nás ešte len čaká.

Konferencia 7 umení má už svojho prvého prihláseného účastníka z 1500 pozvaných priaznivcov umenia. Vo Fabule vyjde dielo Rudolfa Steinera „Umenie vo svetle mystérijného poznania“, ktorého preklad bol financovaný z darov Gloria Dei. Každým rokom chceme k téme konferencie zaplatiť preklad knihy, ktorá jednotlivé umenia objasňuje. Tento rok sa tešíme aj na Husemannovu Muzikálnu stavbu človeka a Lievegoedovu Záchranu duše, ktorú Fabula vydá.

MUDr.Štefan Sivák  "ordinuje" v domčeku na Gorazdovej 18, v pondelok 6.marca 2017 popoludní. Konzultáciu si dojednajte priamo s ním telefonicky alebo SMS-kou: 0908 394 934.
Skúška zboru 6.marca
bude obohatená jeho odpoveďami na tieto otázky:
1.Ako prebieha dýchací proces v tele?
2.Aké sú choroby spôsobené nedostatočnou činnosťou hornej časti pľúc a dolnej časti pľúc ?
3.Aké choroby spôsobuje povrchné=plytké dýchanie ?
4.Aké svaly sa zapájajú pri tzv.bráničnom-hlbokom dýchaní ?

Gloria Dei  poďakovala darcom 2% a 3% dane za rok 2016 a pripravila pre účastníkov vzdelávania vyúčtovanie prijatej sumy.

Gloria Dei uzavrela vo februári 2017 licenčnú zmluvu so subjektom SOZA a Ticketportalom.

Gloria Dei doporučuje aspoň raz v živote absolvovať operné predstavenie v barokovom divadle v Českom Krumlove.

http://www.festival.krumlov.cz/

28. november 2016

" Kde sa spieva, tam sa kľudne posaď, zlí ľudia nemajú žiadne piesne," razí ľudová reč cez okrídlené príslovie.

"Človek, ktorý v sebe nemá hudbu, ani nie je pohnutý súladom lahodných tónov, je schopný zrady, úskoku a skazenosti," vyslovuje v Kupcovi benátskom myšlienku Shakespeare.

"Keby ľudia spievali, viac spievali a predovšetkým správnejšie spievali, bolo by na zemi menej zločinov," prehlásil z nikdy nevysychajúcej studnice svojej dobroty zmierujúce a povzbudzujúce slová Rudolf Steiner.

Vianočný koncert v nedeľu 18. decembra 2016 o 19. hodine, Moyzesova sieň, Bratislava, vchod z Vajanského nábrežia č.12.  Program TU.

13. november 2016

Milí priatelia v sebaprekonávaní sa na príprave nášho vlastného fyzického organizmu na nástroj, na ktorom sa neskôr má zjavovať skutočné umenie. Udialo sa pár dôležitých udalostí v Gloria Dei, ktoré treba vziať na vedomie.

Plyš a plášte

Plyš dorazil, plášte sa začali šiť pre: Šalamonová, Christová, Kropiláková, Šimkovicová, Schunová,Davalová,Dojčanová.  Baníková a Maťová – choďte sa dať zmerať.

Objednali sme čierny plyš navyše, ak sa niekto rozhodne, môže ešte požiadať Ivetu krajčírku o ušitie plášťa. Bielu tričkovinu sme museli objednať z iného o 5 € drahšieho zdroja a hodváb objednávame tento týždeň.  Prosíme o uhradenie zálohy do 17.11.na plášť a hodváb:

100 € na účet Iveta Méhešová SK3511000000002615572573

kramarova.iva@gmail.com, Karola Adlera 3, Bratislava – Dúbravka,14 – 16 h. na 0903 226 623.

21.11.bude skúška  28.11. odovzdanie plášťov 5.12. odovzdanie hodvábneho kostýmu GD od 19-19,30 hod.

Kuchynka a čaje

Od pondelka môžeme využívať nový kuchynský kút.Zásobovanie čaju si vzal na starosť po Martinovi z tenorov, ktorý si dal ročnú pauzu, tenor Rado.

CD prehrávač s reproduktormi

Ako pomôcka k nácviku Pavlicovej pastorálnej omše Missa brevis pribudol prístroj k prehrávaniu CD a iných súborov z počítača a pod.

WEB Gloria Dei

Udržiavanie aktuálnosti nášho webu prevzal od Petra z basov tenor Kamil.

S Petrom sme v prípravách na Konferenciu 7 umení dokončili  „rebranding“ Gloria Dei a zjednotili „corporate identity“ .

MUDr.Štefan Sivák  "ordinuje" v domčeku na Gorazdovej 18,

v nedeľu 11.12.2016 od 10.30 - 17 hod.
Konzultáciu si dojednajte priamo s ním telefonicky alebo SMS-kou: 0908 394 934

Pondelok 17-19 hod Práca s textom R. Steiner Národohospodársky kurz
V rámci prehĺbenia povedomia o dejinných udalostiach a rozdieloch vo vývoji národohospodárskeho života 19.storočia v Anglicku a Nemecku sme si pozreli dokumenty:

The Young Victoria 2009 - full movie

 

https://www.youtube.com/watch?v=NYSzeSW-LdM

 

Виктория и Альберт. 2001 г. Любовь на всю жизнь!

 

https://www.youtube.com/watch?v=mQrnrXw2iK0

 

Velká válka: 1914-1918 (CZ DOKUMENT)

 

https://www.youtube.com/watch?v=ANjNn-J5-UU

 

Bismarck - kancléř a démon , část 1 -dokument (www.Dokumenty.TV) cz / sk

https://www.youtube.com/watch?v=QMxP331GCYk

Cvičenie myslenia R.Steiner Ako sa dosahujú poznatky o vyšších svetoch

Prelúskavame predslov k 5.vydaniu, ktorý napísal Steiner po viac ako 10 rokoch od predslovu k 3.vydaniu a zisťujeme ako bádanie ducha je vnútorne späté s dušou sprostredkovateľa v rámci jeho biografie medzi 42-53 rokom života. A v akých miestach vznikla po tejto duševnej premene potreba vylepšenia textu.

Pondelok 19-21,15 Spevácky zbor

Nahodili sme celý adventný program (viz. príloha) Zoraďte si noty v tomto poradí. Prvýkrát máme možnosť pred koncertom prespievať AŽ 4x celý program koncertu. Z Missa brevis nám chýba ešte Sanctus.Pomôcky k nácviku máme vďaka obetavej Andrei z altov k dispozícii.

Utorok 19-21,30 BACHz

Monteverdiho Ave Mariu už ladíme v celku.Melódiu celých Litánií máme nahodenú. Obe skladby začneme rytmicky „česať“.

Streda 19-21,30 Tvorivá reč a dráma zhrnul Michal Klučka

Už zažité cvičenia praktizujeme stále živšie a intenzívnejšie. Balónového človeka sme doplnili o predstavu chrbtice ako fontány a teraz nám celým telom prechádza prúd živej vody, ktorý udržiava ťažkú hlavu na mieste kde je - inak by sa predsa svojou váhou prepadla. Hercovu prítomnosť na javisku cvičíme naďalej a pripájame k nej vyžarovanie energie k spoluhercom. Koľko sviečok v hrudnom centre dokážeme udržať? Je možné takúto aktivitu vnímať v zmene atmosféry? Ku gestám a pohybu sme pribrali improvizované rozprávanie predtým čítanej rozprávky. To je naozaj napínavé cvičenie. Nikdy nevieme, kto povie nasledujúcu vetu a či sa bude príbeh naozaj odvíjať tak ako doteraz. Aké gesto majú hlásky P a B v reči? Ako nájsť cvičenie, ktoré nás povedie k živšej artikulácii? A vôbec aké vlastnosti má priestor pred nami a za nami? Nedávno sme s priestorom zahrali veľmi vážnu a dramatickú hru - o niekoľkých krokoch vpred.

Streda 17-19 hod a štvrtok 18.30-21 hod Modelovanie

Vďaka môjmu kašlu vyvolaného cvičeniami „proti záchvatu kašla J“ od pani Werbeck sme sa stretli len 2x.  Alena mezzosoprán, učiteľka 1.ročníka v novej waldorfskej škole s 9 deťmi v triede https://www.facebook.com/ucimesaspolocne si vyžiadala modelovanie  v stredu, kedy chodí aj na reč, aby si doplnila poznanie účinkov vizuálnych umení. Vo štvrtok sme sa dostali k modelovaniu gest denného rytmu a začali sme trojčlenné pozorovanie jednotlivých fáz vďaka uvedomeniu si polarít svetla,tieňa a tmy.

Kalendár duše

V tomto týždni sa uzavrel skrytý obeh svetla v svetelnom kvadrante roka a nastáva duševné leto. Tento proces súvisí s týmito dátumami:

               (48) 3.3.

(31) 3.11.            (22) 3.9.  

                (5) 5.5.                

Vnútorné slnko chce teraz žiariť navonok v zrelých plodoch. Plodom živého myslenia je plné uvedomenie si seba samého, t.j.živé uchopenie samého seba, svojho JA. Lekári to nazývajú IMUNITA. Jeden z paprskov vnútorného slnka, ktoré si duša zapálila sama v sebe na ceste sebapoznania, získava sily, ktorými svoje vlastné impulzy a podnety môže premeniť v tvorivé schopnosti. Ako sila životnej vôle, ktorá v činorodom úsilí vracia svetu to, čo od neho prijala v novej podobe, ako rozmnoženú hrivnu vývoja. Ak sme tento obrat svetla v sebe dostatočne nepretočili, máme oslabenú imunitu alebo „kašleme na svet“, lebo sa s ním nevládzeme popasovať. Horný pól človeka s dolným nemá svoj správny pomer. Už máme skúsenosť, že pravidelné spievanie odpudzuje choroby dýchacích ciest. Spievanie totiž práve posilňuje stredný článok človeka, ktorý tieto pomery horného a dolného vyrovnáva. A za predpokladu tejto rovnováhy svieti svetlo duše do okolia tak, že sa v ňom nestráca.

 Ľubica

 P.S. Najlacnejší kalendár Krásnej panej 2017 za 9,5 € som zohnala tu:

http://www.vydavatel.sk/kniha/lunarny-kalendar-krasnej-panej-2017

11. október 2016

Milí priatelia v umení.
Po úvodnom mesiaci všetkých činností v Gloria Dei sa chcem o nich s vami podeliť.

Pondelok 18-19 hod Cvičenie myslenia
(Ako sa dosahujú poznatky o vyšších svetoch – predslov k tretiemu vydaniu)
V prvom kroku sme sa naučili žiť 5 týždňov bez zodpovedania otázok. V druhom kroku sme 5 vetami dokázali vyjadriť sled myšlienok. Aj ženy, ktorých je väčšina.V treťom kroku sme sa hlboko spojili s textom tak, že sme si ho pripravili na umelecké stvárnenie. V pondelok sa pokúsime predslov vyjadriť básňou a nakresleným obrazom. Od 17.10. od 17-18 začneme pracovať aj na Národohospodárskom kurze R.Steinera.

Pondelok 19-21,15 Spevácky zbor
Cvičenia na „I“ zvládame už za 30 minút. Nahodili sme celé Veni,veni Emmanuel od Kodálya na hlásku „ I“. Kyrie s Missa Brevis od Pavlicu už vieme. Zažili sme prvé samostatné crescendo a decrescendo. Začali sme Gloriu, ktorá je najnáročnejšia. Delíme sa na 8 hlasov, takže A1, S2 a B1 si musí zakrúžkovať svoje noty, aby stíhal čítať v množstve nôt svoj hlas. A navyše každý hlas spieva vo svojej maximálnej vysokej polohe.

Utorok 19-21,30 BACHz
Monteverdiho Ave Mariu už celú ladíme v detailoch. Polovicu z Litánií už máme nahodenú a sme prekvapení, že hrudným registrom znejúc spoznávame skladbu v úplne novom šate.

Streda 19-21,30 Tvorivá reč a dráma
Pri rozcvičke sa musíme rozhodnúť, či budeme chodiť ako balón, alebo necháme v našej bežnej chôdzi pobolievať v tele zaťažkané miesta. Potom zaberáme gestom celého tela túto zem. Rozdelili sme si priestor na hľadisko a javisko. Javisko je plné fantázie. Ako sa na ňom cítim ? Akým gestom vyjadrím to, ako sa na ňom cítim ? Ďaľšou úlohou je naučiť sa zapaľovať v sebe svetlo tak, ako sa šíri svetlo sviečky. Cvičenie sa volá: Prítomnosť herca na javisku. Ak vykonáme akúkoľvek činnosť na javisku s a bez sviečky, aký je v tom rozdiel ? Obrovský. Priťahuje našu pozornosť, chceme to skúmať, je to pre nás veľmi atraktívne, chceme to v sebe niečím nasledovať. Spomalí sa čas a tvár herca znútra žiari.

Štvrtok 18,30-21 Modelovanie
Na prvej hodine nás boleli ešte prsty, ako sme naberali hlinu z kýbla na dosku. Museli sme si pomáhať nožom.Teraz si už na začiatku hodiny vyzliekame svetre a s červenými lícami zľahka „bagrujeme“ = naberáme hlinu silou všetkých prstov naraz. Vymodelovali sme svoje prvé súsošie z dvoch oddelených tvarov, prvý reliéf svojej krajiny a zakryli ho jaskyňou, aby sme zistili, že je v nej vlhko a teplo. Modelovali sme dva subjekty, ktoré zasunutím do seba vytvorili nový celok. Rozdelili sme tiež svoju sochu odvážne na polovicu a vytvorili novú. Krajšiu a živšiu. Stereotyp pohybov rúk sme tvorivo premenili. Zistili sme, že keď ruky robia, ústa mlčia. A myšlienky tiež.

Domček opeknel novým linoleom v kuchynke a v malej učebni. Zakúrili nám. Je v ňom teplo a útulne.

Duša duše v ňom môže ožiť citom vo vôli.
Ľubica

P.S. Pre inšpiráciu vôle k činnosti posielam článok v prílohe:

Margarethe Hauschka Umelecká terapie

1. marec 2016

Aktualizovaný program koncertu Pôstnej nálady.
Pridaná fotogaléria z adventného koncertu z decembra 2015.

27. november 2015

Aktualizovaný program Adventného koncertu a inštrukcie k nemu.
V doteraz prázdnej sekcii Sociálne umenie sú prvé zaujímavé linky. Katalóg modelov šiat v rubrike Spolupracujeme - krajčírstvo MIVET, kontakt na výbornú zubárku na Kalvárii.

13. júl 2015

Aktualizovaný Kalendár Gloria Dei - program na školský rok 2015/16.

9. jún 2015

Pridané pomôcky k nácviku skladieb: Smetana-Heslo, Beethoven-Óda na radosť, Palestrina-Popule meus, Ktož jsú boží bojovníci.

1. apríl 2015

Správu webu preberá Peter Malatin.

17. marec 2015

V nedeľu 22. marca 2015 o 19.00 sa uskutoční dlho očakávaný záver viac ako dvojročného úsilia skupiny Stabat Mater. Koncert v spolupráci s komorným súborom starej hudby Chorea Antiqua, pod vedením dirigenta Dušana Billa (a.h.) sa uskutoční vo Farskom kostole Panny Márie Snežnej Na Kalvárii 10 v Bratislave. Prinášame Vám jeho program. Ste srdečne vítaní.

Pokiaľ by ste vy alebo vaši hostia z akýchkoľvek dôvodov nemohli prísť, môžete sa zúčastniť generálky v kostole vo štvrtok 19. marca 2015 o 20.45. Generálku sme otvorili aj pre hostí v rámci audiencie 'Parliament of Religions'.

16. február 2015

Aktualizovaný Kalendár Gloria Dei. Doplnená pozvánka na seminár "Z poznania ku kráse" venovaný vedomému odievaniu a tvorbe odevu.

11. január 2015

Aktualizovaná fotogaléria aj videogaléria, doplnený materiál z adventného koncertu 2014.

11. december 2014

V nedeľu 21. decembra 2014 Gloria Dei a komorný súbor starej hudby Chorea Antiqua odspievajú a odohrajú adventný koncert vo Farskom kostole Panny Márie Snežnej Na Kalvárii 10 v Bratislave. Prinášame Vám jeho program. Ste srdečne vítaní.

11. december 2014

Pripomíname program predvianočného týždňa:
17. december 2014 (streda) 19:00 až 21:00 - spoločná skúška členov zboru
20. december 2014 (sobota) 19:00 až 21:00 - generálka na koncert
21. december 2014 (nedeľa) o 19:00 - Adventný koncert (rozospievanie o 18:00 v domčeku)

Okrem týchto mimoriadnych aktivít prebiehajú vo zvyčajných termínoch pravidelné aktivity zboru (týka sa pondelka, utorka a štvrtka, viď Kalendár Gloria Dei).

1. december 2014

Pripomíname, že skúška Stabat Mater tento týždeň nebude. Najbližšie sa stretneme vo štvrtok 11.12.

6. október 2014

Srdečne Vás pozývame na inscenáciu III. mystérijnej drámy Rudolfa Steinera "Strážca prahu" v naštudovaní rakúskeho režiséra Wolfganga Petera so súborom. Predstavenie sa uskutoční 25. októbra 2014 v čase 16:00 až 21:30 v divadle Malá scéna STU, Dostojevského rad 7, Bratislava.

6. október 2014

Doplnili sme informácie o aktivitách, ktoré nás zaujímajú, z oblasti vzdelávania dospelých a umeleckej terapie.

23. september 2014

Doplnili sme kompletný kalendár aktivít Gloria Dei pre školský rok 2014/15.

17. september 2014

Do fotogalérie a videogalérie bola doplnená dokumentácia veľkonočných a najmä letných aktivít zboru. Veríme, že sa bude páčiť.

10. september 2014

Gloria Dei v dňoch 14.11.-17.11.2014 organizuje seminár "Z poznania ku kráse" venovaný vedomému odievaniu a tvorbe odevu. Vítané sú ženy aj muži. Prihlášky posielajte mailom.

1. september 2014

Posledné hodiny nás delia od začiatku školského roka 2014/15. V pondelok 1.9.2014 je voľno.
Gloria Dei začne pracovať v nasledovných termínoch:
2.9. (utorok) 19:00 - 21:30 - BACHz - Monteverdi: Ave Maria, Cantate domino
3.9. (streda) 17:30 - 19:00 - nový 1. ročník - Úvod a kánon Magnificat
3.9. (streda) 19:00 - 21:00 - 2. a 3. ročník - Händel: Laschia ch'io pianga
4.9. (štvrtok) 19:00 - 21:30 - Stabat Mater: 1. časť a 12. časť (len Amen)
8.9. (pondelok) 19:00 - 21:00 - 4. a 5. ročník - Händel: Laschia ch'io pianga, Jan Sixt z Lerchenfelsu : Magnificat

Pozor! Ako sme už avizovali, presúvame sa na novú adresu. Stretávať sa budeme v miestnosti pre hru na klavír v domčeku na Gorazdovej 18 (v areáli Tanečného konzervatória Evy Jaczovej).
Za bránkou vedie chodník rovno popri budove. Na jeho konci treba stúpať do strmých schodov vpravo a výjsť na kopček. Z terasy (od cesty) budú otvorené dvere do baletnej sály. Priestory zatiaľ nestihli zrekonštruovať, ale skúšať sa dá.

1. september 2014

V sekcii Zbor Gloria Dei / Hlasová výchova pribudli a v sekcii Zbor Gloria Dei / Repertoár boli doplnené noty pre skladby, na ktorých budeme pracovať v školskom roku 2014/15 a niekoľko pomôcok pre nácvik skladieb.

11. august 2014

Začali sme pracovať na komplexnej aktualizácii webových stránok. Okrem záležitostí k organizácii školského roka 2014/15 sa môžete tešiť na fotodokumentáciu letného sústredenia aj prvého chrámového koncertu zboru Gloria Dei z júna, ktorý dopadol nad očakávania. Novinky môžete očakávať koncom augusta.

19. jún 2014

Ako prípravu na letné sústredenie odporúčame štúdium materiálu Precvičovanie notových závitov a tiež spätný pohľad na seminár "Intonácia 2013" cez podklady, ktoré pripravila Jitka Koželuhová. Materiály boli doplnené aj v sekcii Zbor Gloria Dei / Hlasová výchova / Študijné materiály.

3. jún 2014

Pribudlo nové odporúčané podujatie (Seminár "Anthroposofická umelecká terapia s Janou Koen"). Viac v sekcii Odporúčame.

22. máj 2014

Zmena termínu skúšky Stabat Mater: skúška z 5.6.2014 sa presúva na 12.6.2014 z dôvodu konania festivalu Dni starej hudby 2014. Miesto a čas zostávajú nezmenené.

22. máj 2014

Pribudli dve nové odporúčané podujatia (divadeľné predstavenie Kupec benátsky a hudobný festival Dni starej hudby). Viac v sekcii Odporúčame.

11. máj 2014

Prebehla väčšia aktualizácia stránok. Doplnené boli texty k fotografiám vo fotogalérii, profil Lucie Piršelovej v sekcii Spolupracujeme a do kalendára tiež termíny stretnutí mužských hlasových skupín.

5. máj 2014

Zmena miesta konania skúšok Stabat Mater. Skúšky sa budú konať vo WŠ, Vihorlatská 10, BA.

3. apríl 2014

Budúci týždeň nás čakajú posledné prípravy na veľkonočný koncert 2014, ktorý odozneje v nedeľu 13.4.2014 od 19.00 v Súkromnej základnej škole waldorfskej. Ste srdečne vítaní.

2. apríl 2014

Aktualizovaná fotogaléria.

11. február 2014

V odporúčaných podujatiach pribudol koncert 16.2. Viac v sekcii Odporúčame.

3. február 2014

V stredu 5.2. odporúčame návštevu koncertu Canto Ostinato. Viac v sekcii Odporúčame.

27. január 2014

Na stránkach pribudol Kalendár Gloria Dei, ktorý obsahuje všetky dôležité termíny v živote zboru Gloria Dei.

13. január 2014

Od januára dochádza k zmene v hlasovom vzdelávaní. 1. a 2. ročník budú zlúčené a budú sa spolu stretávať v stredu v čase 19:00 až 21:00 (prvé stretnutie 22.1.). Rovnako budú zlúčené 3. a 4. ročník. Tie sa budú stretávať v pondelok v čase 19:00 až 21:00 (prvé stretnutie 20.1.). Vznikne tak priestor pre hlbšiu a intenzívnejšiu prácu.

Cieľom je, aby každý spieval 2x 2 hodiny týždenne. Podmienky pre viacnásobnú účasť v priebehu týždňa zostávajú nezmenené.

13. január 2014

BACHz sa po Vianociach po prvý krát stretne v utorok 21.1. o 19:00. POZOR na zmenu miesta, budeme sa stretávať v Súkromnej základnej škole waldorfskej.

13. január 2014

V sekcii "Zbor Gloria Dei" boli doplnené noty a pomôcky pre nácvik skladieb v rozsahu celého repertoáru zboru, vrátane plánu do konca školského roka 2013/14. Rovnako boli doplnené študijné materiály pre všetky ročníky.

9. január 2014

Gloria Dei praje všetkým úspešné vykročenie do roku 2014. Spievať začneme v týždni od 20. januára. Detaily budú doplnené cez víkend.

január 2014 - G.B.Pergolesi: Stabat mater (pre soprány a alty) v školskom roku 2013/14

Termíny spoločných skúšok s klavírom štvrtky 19:00 - 21:00, Smetanova 13, BA
rok 2014 - 23.1., 6.2., 20.2., 6.3., 20.3, 3.4., 10.4., 15.5., 29.5., 5.6., 19.6.

Ak potrebujete pomoc pri nácviku, obráťte sa na Andreu Sýkorovú zo sopránov (tel.: 0911 621 951, email: adasykorova@gmail.com).