Gloria Dei odporúča

Medziodborovú konferenciu "Múdrosť staroby-naplnenie a nový začiatok"  v Českom Krumlove  od 17.-24.8.2019  https://www.kpramenumzdravi.cz/ Leták TU

Vzdelávanie vo waldorfskej pedagogike pod vedením Tomáša Zuzáka v Prahe od septembra 2019 https://waldorfsky-seminar-praha.webnode.cz/ Leták TU

Júnové  stretnutia  s  goetheanistickým  umením
Od septembra 2019  plánuje Gloria Dei rozšíriť ponuku svojich umeleckých aktivít a podľa záujmu otvoriť výtvarný ateliér pre dospelých. Bude organizovaný formou stabilnej umeleckej skupiny, ktorá sa bude stretávať jedenkrát týždenne a venovať sa výtvarnej tvorbe vychádzajúcej z goetheanistického umenia a umeleckej terapie. Srdečne do nej pozývame všetkých, ktorých takýto osobnostný rozvoj oslovuje a chcú:

Ø  porozumieť výtvarným umeleckým zákonitostiam

Ø  rozvíjať svoje  zrakové vnímanie a tvorivé schopnosti

Ø  zažiť terapeutické účinky goetheanistických techník a naučiť sa ich používať, byť sám sebe terapeutom

Ø   nájsť pravidelný zdroj radosti a poznania pre bežný život

Goetheanistickým výtvarným cvičeniam sa pod odborným vedením môže venovať každý, ako začiatočník tak aj skúsený umelec. Ponúkame tri stretnutia, kde sa o plánovanom výtvarnom ateliéri môžete dozvedieť viac. Počet účastníkov je obmedzený, preto je potrebné zaslať prihlášku a následne Vám Vašu účasť potvrdíme.

Čas:                   17:30 - 20:00

Termíny:           12. júna  -  Exaktné a dynamické kreslenie

                          19. júna   -  Maľba rastlinnými farbami

                         26. júna  -   Modelovanie z ruky

 Počet účastníkov :  12                  Cena za stretnutie:  15 €  ( vrátane materiálu )

 Miesto:   Obchodná  akadémia, Račianska 107   Bratislava,  v  priestoroch Gloria Dei

Lektorka: Jana Baníková po absolvovaní štúdií eurytmie, goetheanistického umenia a antroposofickej umeleckej terapie, pôsobí ako slobodný umelec, eurytmistka, lektorka kurzov maľby, modelovania, eurytmie, antroposofický umelecký pedagóg a terapeut. Venuje sa jednotlivcom a skupinám všetkých vekových kategórií. Organizačne vedie päťročné vzdelávanie goetheanistických umelcov a terapeutov -  Akadémiu Raphael o.z. v Bratislave.

 Prihlášky  a  informácie:   janabanikova@seznam.cz    +421 903 164 031

K pramenům zdraví / IPMT 2019: Moudrost stáří – naplnění a nový počátek, Program TU
Mezioborová konference zdravotnických a dalších pomáhajících profesí
17. – 24. srpna 2019 / Český Krumlov
-------

Vážení a milí přátelé,
před pěti lety jsme se vydali hledat prameny zdraví v různých etapách lidské biografie. Prozkoumali jsme čas narození, dětství, mládí a dospělosti – a nyní stojíme před zcela zvláštním prahem. Naším letošním tématem bude moudrost stáří, která se rodí z vědomí blížící se smrti a vede člověka k hlubším rozměrům života. Je to zároveň rozloučení s každoroční konferencí IPMT v Českém Krumlově – i její biografický běh se tímto naplní, v této podobě se letos koná naposledy.
Pro naši dobu je charakteristické, že od života chceme stále více a jeho problematické stránky stále více vytěsňujeme a tabuizujeme. S lidským stářím jsou spojeny nejen velké společenské výzvy – demografické a ekonomické – ale i výzvy psychosociální, nelehká setkání jednotlivců s chronickými nemocemi, s bolestí a samotou, přičemž tyto stíny stáří v naší době stále narůstají. Stáří má však i další, zcela odlišnou tvář: jako se z uvadajícího květu rodí ovoce, které v sobě skrývá semena – zárodky budoucnosti, nese v sobě i stáří zásadní úkoly, možnosti a perspektivy. Jak proměnit tělesné chřadnutí v angažovanou lidskost, sociální zralost a moudrost? Jak v sobě probudit a udržet při síle životadárné ideály pravdy, dobra a lásky? A jak pojmout svůj život již dříve – třeba již v mládí – tak, aby si člověk připravoval zdravé a naplněné stáří?
Kdo se zabývá stářím, musí se vypořádat i s mysteriem umírání a smrti. Dnešní medicína se k těmto tématům staví s určitou paradoxní dvojakostí – na jedné straně se snaží život co nejvíce prodlužovat, na druhé straně chce co nejvíce zkrátit dobu umírání, přičemž koketuje i s řízenou sebevraždou. Z etického hlediska jde o balancování nad propastí, proto nám přijde důležité, podívat se na celou věc jinak – obrátit náš pohled k základním myšlenkám lidsky důstojné paliativní medicíny a k nové, vědomé kultuře umírání. Co když smrt není koncem, ale branou do jiné podoby bytí? Tímto tajemstvím se lidé zabývali odpradávna, je nedílnou součástí všech náboženských a moudrostních tradic. Antroposofie se snaží k tomuto tajemství přiblížit ponejprv zkoumáním naší každodenní zkušenosti: Kde se setkáváme se stárnutím a rozkladem (s procesy smrti) v přírodě a v okolním kosmu? Co mají společného spánek a zapomínání se sestřičkou smrtí? Do jaké míry jsou procesy odbourávání a rozpadu základem pro vývoj lidského vědomí? A v jaké podobě se mezní, smrti podobné zkušenosti dají potkat v oblasti spirituálních cvičení, meditace a modlitby? Když prožijeme kvality a principy smrti takto „v malém“, mohou se nám osvětlit i její velké souvislosti, až po reinkarnaci a otázku lidského osudu. Neboť čím hlouběji člověk prozkoumá a uchopí sám sebe, tím více může porozumět i zákonitostem světa.
V tomto duchu se bude nést i naše závěrečná konference v Českém Krumlově, na níž vás tímto srdečně zveme!

Termín: 17. - 24. srpna 2019
Informace o nabídce pracovních skupin, o lektorech, všechny organizační informace a přihlášku najdete na našich webových stránkách
www.kpramenumzdravi.cz

Na společnou práci se těší a srdečně zdraví
Váš organizační tým

Nabídka studia waldorfského sewmináře

Milí absolventi Waldorfského seminář Praha,

po letních prázdninách plánujeme otevření nové studijní skupiny waldorfské pedagogiky.

Pro mnohé z Vás, jak vyprávíte, vedl zážitek studia k důležitému životnímu impulzu.

Proto Vás prosím, projít ve svém vědomí okruh přátel a známých, zvážit, pro koho z nich by mohlo být studium semináře přínosem – a poslat jim přiložený leták TU.

Přeji Vám všem hezké zážitky jara a zdravím Vás srdečně.

Tomáš Zuzák

 https://waldorfsky-seminar-praha.webnode.cz/

K pramenům zdraví / IPMT 2018: Srdce života
Mezioborová konference zdravotnických a dalších pomáhajících profesí
11. – 18. srpna 2018 / Český Krumlov
Program konferencie
-------

Milí přátelé,
srdečně vás zveme na čtvrtou letní konferenci z cyklu „K pramenům zdraví“, která se bude konat ve dnech 11. - 18. srpna 2018 v Českém Krumlově. Zveme vás do proudu myšlenek a prožitků, které nám na jedné straně umožní hlouběji porozumět lidskému srdci a na druhé straně nás seznámí s charakterem a zákonitostmi středního období života.
Střed lidského života, srdce jako orgán středu – to je naše letošní téma: Srdce života.

Podrobné informace o obsahu tohoto ročníku, o jednotlivých pracovních skupinách a lektorech, stejně jako všechny organizační informace najdete na stránkách

www.kpramenumzdravi.cz

Letošní ročník má mimořádně silné lektorské obsazení. Zvláště si vás dovolujeme upozornit na medicínské pracovní skupiny Matthiase Girkeho a Georga Soldnera a na dvě pracovní skupiny Petera Heussera, zabývající se teorií poznání, filosofií vědy a vztahu přírodních věd a antroposofie.
Přejeme vám příjemné pročítání letošní nabídky.

Na společnou práci se těší a srdečně zdraví
Váš organizační tým

Gloria Dei pozýva v utorok 19.12.2017 o 19 hod do sály ZŠ Hlboká v Bratislave priaznivcov Hudby na hradoch a zámkoch 13. - 17.storočie
Súbor Cornamusica http://www.cornamusica.eu 
na koncerte predstaví historické  dychové nástroje ako šalmaj, pumort, krumhorn, kornamusa, dulcian, trombón, gemshorn a rôzne druhy fláut v sprievode lutny a gitary.
Originálny zvuk nástrojov a kompozície 13. až 17.storočia navodia atmosféru obdobia gotiky a renesancie na našich hradoch a zámkoch. Počas 60 minút zaznie viachlasná duchovná hudba a dobové tance. Koncert je spojený so sprievodným slovom, ktoré ľahkou a pútavou formou priblíži poslucháčom hudobnú históriu.
Príspevok na uskutočnenie koncertu je dobrovoľný a vítaný.

http://www.earlymusic.sk/

Konference K pramenům zdraví / IPMT: Děti hledají pravdu

6.-13. srpna 2016/ Český Krumlov

Milí přátelé,
s radostí Vám oznamujeme, že jsme před několika hodinami spustili aktualizované stránky konference K pramenům zdraví a zahájili příjem přihlášek na ročník 2016. Tímto vás zveme do Českého Krumlova!
Letošní ročník nese název Děti hledají pravdu a koná se v termínu 6. - 13. srpna 2016. Obsahově se soustředíme na prvních devět let života dítěte. V přednáškách a pracovních skupinách se budeme - z antroposofického hlediska - věnovat podstatě bytosti dítěte a jeho potřebám v různých fázích jeho vývoje. Tyto poznatky pak promítneme do práce jednotlivých povolání, do lékařství (pediatrie), péče o kojence a malé děti, do předškolní a školní pedagogiky, do výchovy, do terapeutického působení atd. Podrobné informace o koncepci ročníku, o jednotlivých pracovních skupinách a lektorech najdete na stránkách

www.kpramenumzdravi.cz

Tam najdete i všechny technické a organizační informace. Chceme vás však upozornit na tři organizační novinky:-)
1) Centrála konference bude letos ve Střední odborné škole zdravotní
2) Aby se mohli účastnit i rodiče malých dětí, nabízíme letos hlídání dětí s bohatým uměleckým programem
3) Tento rok budeme nabízet teplé vegetariánské obědy v bio kvalitě přímo v místě konání konference (ve škole)

Tak tedy: Přejeme vám příjemné pročítání letošní nabídky a pokud vás zaujme, budeme se těšit v létě opět na shledanou!

Za přípravný tým konference
Hana Giteva, Tomáš Adamec, Johannes Weinzirl