Hlasová výchova

Obsah vzdelávania v jednotlivých ročníkoch

Cvičenia

Školský rok 2016/17

Školský rok 2015/16

Školský rok 2014/15

Školský rok 2013/14

Študijné materiály

Hlasová výchova

Koncertný šanon

Hudobná teória

Iné materiály

Podklady k domácej práci

Skladby, ktoré na zbore cvičíme, sa nachádzajú v sekcii Repertoár. Rozdelené sú podľa štýlových období a v nich podľa skladateľov.

Študijné materiály sú k dispozícii len členom zboru Gloria Dei. Heslo k šifrovaným súborom je možné získať tu.