Audio-videogaléria

Rok 2018

25. júna 2018, Moyzesova sieň UK, Bratislava

Jánsky koncert, (diriguje Mgr. Ľubica Knezovičová)

8. marca 2018, prednáška foniatričky MUDr. Dagmar Volmutovej

"Hlas, fyziológia hlasu a rezonančné priestory z pohľadu foniatra."

Rok 2017

18. decembra 2017, Veľký evanjelický kostol, Panenská ulica 28, Bratislava

Hradišťan, Jiří Pavlica a Gloria Dei

2. decembra 2017, Farský kostol Panny Márie Snežnej Na Kalvárii 10, Bratislava

Adventný koncert

Agni parthene z Adventného koncertu

18. novembra 2017, Ľubica Knezovičová - Rozhovor o impulzoch ku spievaniu

audiozáznam

25. júna 2017, Moyzesova sieň UK, Bratislava

Jánsky koncert, (diriguje Mgr. Ľubica Knezovičová)

23. apríla 2017, Farský kostol Panny Márie Snežnej Na Kalvárii 10, Bratislava

Veľkonočný koncert, (diriguje Mgr. Ľubica Knezovičová)

11. marec 2017, kostol obrátenia sv. Pavla na Mariánskom námestí v Žiline

Giovanni Battista Pergolesi - Stabat Mater, (diriguje Dušan Bill, a.h.)

 

Rok 2016

13. marec 2016, Farský kostol Panny Márie Snežnej, Bratislava

G. B. Pergolesi STABAT MATER, (diriguje Dušan Bill, a.h.)

 

Rok 2015

22. marec 2015, Farský kostol Panny Márie Snežnej, Bratislava

G. B. Pergolesi STABAT MATER,Quando corpus (diriguje Dušan Bill)

 

Rok 2014

21. december 2014, Farský kostol Panny Márie Snežnej, Bratislava

Giulio Caccini - Ave Maria (diriguje Ľubica Knezovičová)

29. jún 2014, Farský kostol Panny Márie Snežnej, Bratislava

Eugen Suchoň - Aká si mi krásna (diriguje Jitka Koželuhová)