Spolupracujeme

 

 

 

 


Jitka Koželuhová

DIELO

Komorné
Duettina pro dvě příčné flétny (1985).
Partita pro kvartet dechových nástrojů – flétna, hoboj, klarinet, fagot (1986).
Variace na téma lidové písně pro flétnu a klavír (1987).
Don Quijote, burleska pro violoncello a fagot (1987).
Sonatina romantica pro hoboj a klavír (1987).
Trio pro housle, violoncello a klavír (1988).
Obrazy, smyčcový kvartet (1990–91, premiéra Praha 1992).
Hle, stojím u dveří..., trio pro flétnu, violoncello a klavír (1992, premiéra Praha 1993).
Suita v mini pro saxofonové kvarteto (1992, premiéra Praha 1992).
Tři věty o příběhu vánočním pro hoboj, klarinet, fagot a klavír (1993, premiéra Praha 1994).
Sonata da chiesa pro dechové nástroje, varhany a bicí (také verze pro varhany a bicí, 1994, premiéra Salzburg 1996).
Andělům pro 2 flétny, 2 klarinety, klavír a smyčcové kvarteto (1996, premiéra Ensemble Erik Satie, Paříž 1997).
Noční rozjímání pro dvoje housle a kontrabas/violoncello (1997, premiéra Přítomnost, Praha 1997).
A stále dál a dál zaznívá „hallelujah“ pro violoncello a klavír (1998, předpremiéra Riga 1998; premiéra Bonn 1998).
Rhapsodie pro housle a klavír (1999, premiéra Praha 1999).
Hymnus I. pro violoncello a klavír (2001).
Hymnus II. pro smyčcové trio (2004–05, premiéra Pražské premiéry 2007).
Hymnus III. pro harfu a klavír (2005, premiéra Dny soudobé hudby, Praha 2008).
Chvalozpěv pro trio trubek (2008).
Hymnus IV., Píseň slunci pro trubku a varhany (2009, premiéra Goetheanum 2009).
Hymnus V. pro smyčcový kvartet (2009, premiéra Stuttgart 2009).
Díkůvzdání. Motivy jednoho života pro flétnu, klarinet, 2 housle, violoncello a klavír (2010, premiéra Stuttgart 2010).
Pokoj vám… pro violu a klavír (2010, premiéra Stuttgart 2010).

Vokálne

Toužení, cyklus písní pro soprán a klavír na lidové texty různých národů (texty v českém jazyce, 1987).
Šest písní pro soprán a klavír (text Emily Dickinson, 1991, premiéra Praha 1992).
Ich habe den Menschen gesehen (Spatřil jsem pravou podobu člověka), 4 písně pro baryton a zvonkohru (text Christian Morgenstern, 1993, premiéra Praha 1994).
Všichni, kdo žízníte, pojďte k vodám..., komorní kantáta na slova proroka Izajáše pro alt, baryton, anglický roh, klavír a bicí (1995, premiéra na festivalu Starý zákon v umění, Praha 1995).
Tři zpěvy o čase pro ženský vokální sextet, klarinet a klavír (francouzský text Isidore Dalla Nora, 1997–98).

Zborové
Pro tebe, má lásko, madrigal na slova Jacques Préverta pro smíšený sbor (český překlad, 1988, premiéra Praha 1991).
Kameny, cyklus tří ženských sborů (francouzský text Isidore Dalla Nora, 1992, premiéra Bourg-en-Bresse 1993).
Z hlubin volám pro 2 recitátory (ženský a mužský hlas), smíšený sbor a varhany (text Huub Osterhuis, německá a česká verze, 1994, premiéra Hofkirche, Drážďany 2004).
"Bolí mě hlavěnka" - úprava moravské lidové písně pro smíšený sbor a capella (2015)
"Maria durch den Dornwald ging"- úprava německé vánoční písně pro čtyřhlasý smíšený sbor, v německém originále (1994, rev. 2015)
"Jezu Kriste, ščedrý knieže" - fantazie pro čtyřhlasý smíšený sbor na duchovní píseň Jana Husa (2015), na staročeský originál

Symfonické
Concertino pro klavír a orchestr (1989, premiéra Praha 1990).
Vnitřní hlas, hudební obraz pro violu a symfonický orchestr (1994–95, premiéra Filharmonie Hradec Králové, 1996).
Symfonie (2006–08, premiéra Pražské premiéry, 14. 3. 2009).
Časti Symfonie: Allegro presto, Largo, Allegro moderato maestoso, Larghetto.
Hymnus II. (verze pro smyčcový orchestr, tympány a bicí, 2014).

Klavírne
Sonatina pro klavír (1986).
Ztajená bolest, fantazie pro čtyřruční klavír na téma Ronda op. 84 Franze Schuberta (1994, premiéra Braunschweig 1996).
Tóny I., tři skladby pro klavír (2003–04, premiéra Stuttgart 2004).

Scénická hudba
Strážce prahu, hudba k duchovnímu dramatu Rudolfa Steinera (2001, premiéra Bonn 2001).
Probuzení duší, hudba k duchovnímu dramatu Rudolfa Steinera (2002–03, premiéra Výmar 2003).
Pohádka o zeleném hadu a bílé lilii, hudba k pohádce Johanna Wolfganga Goetha (2004–05, premiéra Bonn 2006).

Diskografia
K7: Hle, stojím u dveří (Kairos 1993);
Stories in Silence: Chanson, Tao (Best I.A. 1995).

Literatúra
Štilec, Jiří: Novinky soudobé hudby III. Jitka Koželuhová: Symfonie pro velký orchestr (Hudební rozhledy 62, 2009, č. 12, s. 40).

http://www.musica.cz/skladatele/kozeluhova-jitka.html
http://www.musicbase.cz/skladatele/495-kozeluhova-jitka/
http://www.muzikus.cz/muzikontakt/kozeluhova-jitka-mgr~8874/

-späť-