Realizácia

Rytmus nahrádza silu.
Každý, kto sa čo len chvíľu venoval nejakému umeniu vie, že začiatky sú veľmi ťažké. Nedarí sa všetko tak, ako by sme chceli a každá prekážka sa zdá byť väčšia ako sú naše momentálne schopnosti.
Každý, kto prekážkami statočne prešiel vie, že každá z nich sa premenila na základný kameň, na ktorom vyrastá sebadôvera.
Každý, kto v pravidelnom rytme pracoval na zušľachťovaní svojho vnútra získal istotu, že táto cesta nikdy nekončí a vtedy sa jeho vnútorná radosť zrazu tíško rozoznie. Po rokoch sme zosilneli natoľko, že vieme prijať do hlavného zboru v pondelok aj nových skúsených členov a vieme sa v novo otvorenom ročníku postarať aj o úplných nováčikov. Nesmelým i vyspelým poskytneme individuálne hodiny. Doučujeme repertoár vo dvojiciach. Poznanie nôt, či predchádzajúca spevácka skúsenosť nie je podmienkou. S porozumením sledujeme vývoj každého z nás, pretože mnohí nezačínali len z nuly, ale z mínusu. Starí aj mladí, muži i ženy.
Všetci po čase oceňujeme, že si zaspievame aj náročné skladby, o ktorých sme si mysleli, že sú pre nás nedosiahnuteľné. Cesta k nim samozrejme chvíľu trvá a vyžaduje aktívne úsilie cez rôzne hlasové cvičenia, v ktorých sa buduje technika spievania cez koordináciu artikulačných orgánov (pery, sánka, jazyk a pod.). Hlasovým rozcvičkám podľa metódy pani Werbeck venujeme veľký priestor, aby sme časom vedeli odspievať akúkoľvek skladbu bez námahy. Zažívame, že postupne napredujeme a táto skúsenosť nás oslobodzuje od vlastných obmedzení a dodáva nám sebavedomie k tvorivému prejavu aj v osobnom  živote.

Viete prečo má Pán Boh spomedzi hudobníkov najradšej spevákov ?
Taký hudobník si vždy môže povedať: „Tieto husle neznejú alebo tento klavír je rozladený, preto sa mi nedarí.“
Ale spevák? Spevák musí naladiť svojho ducha, dušu i telo, aby znelo.

Pridať sa môžete kedykoľvek, keď Váš čas na to dozrie.

Vaše slobodné rozhodnutie je mojím želaním.

za kolégium

Mgr.Ľubica Knezovičová
hlasový pedagóg

Registračný formulár člena zboru