Lektori


Architektúra a plastika – Oldřich Hozman ČR

Oldřich Hozman (1964) je absolventem Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, obor architektura, interiéry a design nábytku. Během vysokoškolského studia pobýval na stáži na University of Industrial Arts v Helsinkách. Od absolvování školy v roce 1989 pracuje jako architekt ve svobodném povolání. V roce 1993 založil vlastní architektonické studio pod názvem Studio ARC. Věnuje se projektům škol, ekologické architektury a zahrad, interiérům a nábytku z přírodních materiálů, designu a výstavnictví. Zajímá se o sociální umění a pracuje tak, aby do procesů tvorby zapojil lidskou tvořivost a stmelil hlubší zájmy a cíle ve skupinách a týmech. Používá zásady feng shui, sakrální geometrie a geomantie. Studoval Mezinárodní školu feng shui a Školu energie krajiny. V Čechách a v zahraničí se účastnil seminářů geomantie. V letech 2009 až 2011 studoval pohybové umění eurythmie. Navrhuje waldorfské školy a zážitková prostředí pro lidskou hru a pro prohloubené zážitky dvanácti smyslů. Od roku 2012 do roku 2016 byl lektorem geometrie a perspektivy a studuje anthroposofické umělecké terapie na Akademii Raphael v Bratislavě. V rámci vzdělávání léčebné eurytmie v Praze vyučuje od roku 2015 modelování a projektivní geometrii. Vede a organizuje semináře modelování a řezbářství goetheanistických organických forem. Více se o jeho přednáškové činnosti na téma organická architektura můžete dozvědět na jeho webové stránce.

Výtvarné umenia – Iva Švajcrová ČR

Iva Švajcrová se narodila v Praze (1975), ale své mládí strávila s rodinou na venkově, v úzkém kontaktu s přírodou. Rodiče podporovali její výtvarné aktivity a v jedenácti letech dostala pod vánoční stromeček své první umělecké barvy, malířský stojan, našepsovaná plátna a štětce. Následovaly dlouhé hodiny strávené malováním zahrady v koloběhu roku či neúnavným portrétováním ostatních členů rodiny a další hodiny absolvované v základní umělecké škole.  
Na gymnáziu se zaměřila na studium cizích jazyků. Na univerzitě pak pokračovala ve studiu překladatelství a tlumočnictví v oboru angličtina a němčina a následujících dvanáct let ji tato profese také živila. Volné chvíle patřily malbě různými technikami, nejen na papír, také na textil, sklo, kameny, dřevo...a mnoho jiných rukodělných prací. Velkým impulzem pro novou tvorbu byl duchovní zážitek, který zažila ve svém 31,5 roce. S podporou manžela oprášila staré olejové barvy ze svých jedenácti let, přikoupila pár nových odstínů a zahájila etapu malby série větších pláten s filozofickými tématy. Důležité pro ni bylo také studium na Univerzitě nové doby v Praze, ale zejména absolvování studia angelologie na škole Sophia u Emila Páleše na Slovensku (2006-2010).
Klíčovým momentem v jejím uměleckém životě bylo následné pětileté studium goetheanského umění a umělecké terapie na Akademii Raphael u Jany Koen v Bratislavě (2011-2016). V rámci studia se mimo jiné učila a učí malbu akvarelem u Rolanda Tillera, posledního žáka význačné anthroposofické malířky a vědkyně dvacátého století, Liane Collot d´Herbois. Umělecké poznání  a rozpracování teorie barev od této malířky pro ni představuje nosný prvek její současné tvorby. V roce 2016 absolvovala pětiměsíční praxi umělecké práce s pacienty na anthroposofické Klinice Arlesheim ve Švýcarsku. Působí jako lektorka uměleckých kurzů a zkoumá zákonitosti lidských tvořivých sil. www.ivasvajcrova.cz

Hudba – Jitka Koželuhová ČR

Studovala klavír, zpěv a kompozici (u prof. Ilji Hurníka) na Konzervatoři a kompozici na AMU (prof. Petr Eben) v Praze. Kromě nezávislých tvůrčích projektů v těchto oborech (desítky opusů hudebních děl, pianistická a pěvecká vystoupení) pořádá kursy pro veřejnost (Vědomé zpívání) a od roku 2002 řídí hudební činnost Obce křesťanů ve Štuttgartu. Je stálým hostujícím docentem na Svobodné vysoké škole pro waldorfské pedagogy ve Stuttgartu (SRN) a lektorem Školy Sophia na Slovensku.

Pro hudební působení se obrací neustále ke spirituálním zdrojům hudby, které se snaží zprostředkovat svým posluchačům. O svých kurzech vědomého zpívání píše: „Při setkávání s hudebními fenomény (jako například hudebními intervaly) nemáme co dělat jen s chladnými popisy jevů kategorizovaných lidmi, ale s živoucími, mocně utvářejícími silami, které mohou působit oživujícím - až léčivým - způsobem na naše moderní dobou »vysušené« duše.“
Dielo.
Compositions (English).

Umelecké stvárňovanie reči – Michal Klučka SR

Michal Klučka (1980) pochádza z petržalskej časti Bratislavy vzdialenej 5 minút behu od hranice s Rakúskom. Potom ako sa v siedmych rokoch stáva členom DRDD začína umelecká reč svoju trvalú prítomnosť v jeho živote. V roku 1993 začína koketovať s japonským bojovým umením AIKIDO. Kruhové pohyby a práca so správnym odstupom od konfliktu mu učarujú natoľko, že okrem jednej 5 ročnej prestávky ukončenej v roku 1999 s aikidom do súčasnosti neprestal.
Dynamický a harmonický pohyb a umenie reči sa neustále navzájom prelínajú až kým nenájdu svoje logické zjednotenie vo viditeľnej reči - eurytmii, ktorú objavuje počas štúdia na FMFI UK. Na fakulte, ktorá vtedy ešte nič netušiacemu študentovi otvára brány pre budúce učiteľské pôsobenie na waldorfskej škole v Bratislave.
Po ukončení vysokoškolského štúdia skúša svoje šťastie ako rozhlasový a dabingový herec. Paralelne pôsobí ako asistent trénera v škole aikido a dopĺňa si svoje pedagogické obzory štúdiom s absolventmi waldorfského vzdelávania.
Popri tom si zamiluje umenie eurytmie natoľko, že v roku 2007 dvíha kotvy a vydáva sa ju študovať do Stuttgartu. O rok neskôr usudzuje, že zmysluplnejšie bude pokračovať v štúdiu eurytmie na Slovensku. Po návrate do Bratislavy sa vracia k dabingovej tvorbe a súčasne začína svoje učiteľské pôsobenie vo waldorfskej škole. Svoje vzdelanie si dopĺňa blokovým štúdiom pedagogiky v nemeckom meste Kassel. Réžia divadelných projektov deviatakov v ňom zapaľuje nové nadšenie pre umeleckú reč a divadlo.

Životopis.

Eurytmia – Karolína Svobodová ČR

Karolína Svobodová, se narodila 1975 v Praze.
Po absolvování SUPŠ studovala Atelier sociální terapie a léčebné pedagogiky na IPVČ v Praze, poté studium na Bildungsstätte für Eurythmie Wien, obor umělecká a pedagogická eurytmie (1996-2000), následné studium léčebné eurytmie ukončené diplomem (2008) na Hochschule für Geisteswissenschaft Dornach.
Pracovala jako terapeut v Camphillu Humanus Haus ve Švýcarsku a na ZŠ Waldorfské Jinonice jako učitelka a léčebná eurytmistka, lektorská činnost na seminářích pro waldorfské učitele, Akademii Tabor a na IPMT v Českém Krumlově, léčebně eurytmická praxe v Asklepion Klinik Hamburg.
Absolvovala vzdělání v antroposofické medicíně pro lékaře, terapeuty a zdravotnické profese na Akademii Miloše Brabínka, kde působila též jako lektorka.
V současnosti provozuje soukromou praxi léčebné eurytmie a učí na waldorfské školce v Praze.

Sociálne umenie – Dušan Knezovič ČSR

Dipl.ing a dipl.mím so skúsenosťou budovania kolektívu (v divadle, v obchodnej spoločnosti, občianskom združení, v manželstve), premieňania rezerv na schopnosti, hľadania sociálno-umeleckej pôsobnosti v tzv.profánnych vzťahoch, s etikoterapiou, s antroposofickým náhľadom na svet a človeka v ňom, s Goetheho metamorfózou, s eurytmiou, so zborovým spevom... To všetko, spolu so stretávaním sa s blížnymi a spoločnou tvorbou zmysluplných spoločenských zariadení, stále vnáša radosť a poriadok do mojej bytosti.
Zároveň ma napĺňa otázkami: Ako začínať každý deň nanovo a vedome? Ako vytvárať priestor i pôdu pre človečenský vývoj, objavovanie objektívnej skutočnosti a skutočných požiadaviek doby? Čo sa deje ak je práca nesená myšlienkou spolupráce a syntézy, citom pre potreby druhého a vôľou pretvárať rozpory?
Všetkým, s ktorými som mohol ísť určitú časť životnej púte, som úprimne vďačný za všetky krásne i dramatické skúseosti a nesiem ich naďalej v srdci, pretože vzťahy nevznikajú a nezanikajú,vzťahy sú - trvajú.
...a vyvíjajú sa, premieňajú! Čo sa však nedeje prírodným procesom, ale individuálnym kultúrnym činom.

Kalendár duše a Kolobeh sviatkov v roku –
Světlana Kloučková ČR

Štúdium anthroposofickej umeleckej terapie na Akadémii Raphael v Bratislave, dejinných rytmov na Škole angelológie a štúdium spevu u Mgr. Ľubici Knezovičovej v speváckom zbore Gloria Dei. Venuje sa kolobehu sviatkov v súvislosti s duševným prežívaním a harmonickému súžitiu človeka s prírodnými a kozmickými rytmami roka. Dlhodobo sa venuje dielu Alfonza Muchu s dôrazom na odkaz v jeho Slovanskej epopeji.

Biografická práca – Barbora Filípková ČR

Jsem absolventka studia Léčebné pedagogiky (Curative Education) na univerzitě v Aberdeenu, Skotsko. Po letech práce v tomto oboru jsem absolvovala postgraduální studium v psychologickém poradenství a biografické práci (Biographical Counselling) na Emerson College, Anglie.
Od roku 2008 pracuji s individuálními klienty (Anglie), od roku 2009 se skupinami (Švédsko), a o rok později jsem se začala zabývat ozdravnými procesy pro organizace (Goethean 7step process). Od ledna 2011 působím v Praze v soukromé praxi a v nedávné době jsem do své práce včlenila i rozhovory s páry. Také se věnuji lektorské činnosti.