Rok 2017

Pravidelné stretnutia v školskom roku 2016/17

Miesto skúšok: domček na kopci pri Tanečnom konzervatóriu Evy Jaczovej, Gorazdova 18, Kalvária, Bratislava, TU.
(prejsť cez bránku č.18 po schodoch, rovno až na koniec chodníka popri budove školy a na konci doprava hore po strmých schodoch).
V okolí domčeka sa nachádzajú potraviny, pohostinstvo Funus a reštaurácie TU.
Možnosti ubytovania: internát VŠE, internát konzervatória.

Lístky na koncerty Gloria Dei k predaji u členov zboru Gloria Dei alebo na mieste pred koncertom.

Vítaní sú všetci, ktorí majú úprimnú snahu umelecky sa ďalej vyvíjať, vrátane začiatočníkov i tých bez tzv. talentu.
Budeme postupovať tak rýchlo, aby jedni našli odvahu vykročiť a tak pomaly, aby tí druhí našli silu trpezlivo počkať.
Pridať sa môžete kedykoľvek, keď Váš čas na to dozrie.
Kalendár Gloria Dei 2016/2017 TU.

Pondelok 18:00 - 19:00
19:00 - 21:15
Cvičenie myslenia R.Steiner Ako sa dosahujú poznatky o vyšších svetoch - Knezovičová, Knezovič (TU)
Spev Gloria Dei - Knezovičová ( TU)
Utorok 19:00 - 21:30 Spev BACHz - Knezovičová
Streda 17:00 - 19:00
19:00 - 21:30

Modelovanie hlinou - Výtvarné a sochárske umenie založené na Goetheanizme - Knezovičová (TU)
Tvorivá reč a dráma - Klučka, Knezovičová (TU)

Štvrtok 16:00 - 22:00 Spev -  individuálne hodiny ( Knezovičová, Švehlíková)

Príspevok na vzdelávanie je 5 eur za stretnutie, 3 eur dôchodcovia, študenti a nezamestnaní.

ornament

V utorok 19.12.2017 o 19 hod zaznel v sále ZŠ Hlboká v Bratislave výchovný koncert na tému: Hudba na hradoch a zámkoch 13. - 17.storočia. 
Súbor Cornamusica http://www.cornamusica.eu 
na koncerte predstavil historické  dychové nástroje ako šalmaj, pumort, krumhorn, kornamusa, dulcian, trombón, gemshorn a rôzne druhy fláut v sprievode lutny a gitary. Originálny zvuk nástrojov a kompozície 13. až 17.storočia navodil atmosféru obdobia gotiky a renesancie na našich hradoch a zámkoch. Počas  120 minút zaznela viachlasná duchovná hudba a dobové tance. Koncert bol spojený so sprievodným slovom, ktoré ľahkou a pútavou formou priblížili poslucháčom hudobnú históriu.

Hudobné umenie gotiky a renesancie, ktoré chce súbor Cornamusica priblížiť poslucháčom, je plné paradoxov. Slovenskí odborníci sa tomuto umeniu vyhýbajú.
Hudobné umenie gotiky a renesancie sa u nás nedali a nedajú študovať. V tejto oblasti Slovensko výrazne zaostáva za okolitými krajinami.Hudobné kompozície z obdobia gotiky a renesancie sa označuje za strnulé, príliš jednoduché až primitívne, napriek tomu, že sa jedná o hudbu intelektuálnej elity z univerzít a šľachtických dvorov. Dychové nástroje, na ktorých hru sa náš súbor zameriava sú dnešnými hráčmi označované za surové, falošné a nedokonalé, napriek tomu, že na nich hrávali excelentní umelci – artisti združení v špeciálnych hudobných cechoch.
Tieto súbory svoje umenie vnútri cechu rozvíjali a navonok tajili. Takže ani dnes sa na Slovensku takéto nástroje nevyrábajú, ani nie sú v múzeách, ani na ne okrem nášho súboru nikto nehrá.
V súčasnosti sa tieto nástroje nachádzajú v múzeách vo Viedni, Prahe a Berlíne. Pomocou týchto nástrojov už hráme hudbu historickú, nie starú a vážnu. Dobre zreštaurovaná hudba nenudí a neuspáva. Zážitok z takéhoto vystúpenia posúva hranice poznania. Genius loci – tento vše zmyslový zážitok sa nepodarí navodiť inými hudobnými produkciami. Historické priestory z gotiky a renesancie potrebujú adekvátne zvuky a kompozície. Dychové nástroje z obdobia gotiky a renesancie sú dobovými odborníkmi nazývané Musica Alta, to znamená vznešená hudba.
Dramaturgiu koncertov orientujeme z veľkej časti na domáce zdroje alebo na kompozície, ktoré pochádzajú z Čiech, Poľska, Slovinska a Chorvátska. Mnohé diela zaznejú v slávnostnom obsadení po stáročiach po prvý raz. Náš súbor má dlhoročné skúsenosti s dobovou interpretáciou historických skladieb. Všetci členovia súboru sú profesionálni hudobníci a pedagógovia, ktorí garantujú vysokú úroveň.

Členovia súboru:
Juraj Korec – umelecký vedúci súboru
Ivan Čermák – lutna a gitara
Nikola Ovčarovičová – šalmaj a gemshorn

ornament

Sústredenie a Júnový koncert (Moyzesova sieň)
19.6. (pondelok) 19:00 skúška v domčeku Gloria Dei
20.6. (utorok)     19:00 skúška v domčeku BACHz

21.6. (streda)     voľno

22.6. (štvrtok)     19:00 Moyzesova sieň skúška tutti
23.6. (piatok)      19:00 Moyzesova sieň skúška tutti

24.6. (sobota)     voľno

25.6. (nedeľa)   17:00 Moyzesova sieň rozospievanie
                          17:30 Moyzesova sieň GENERÁLKA
                          19:00 KONCERT (noty v červenom obale, ruža, GD hodvábny kostým alebo biele oblečenie a topánky)

ornament

Z finančných dôvodov preložené o rok!

Bohuslav Martinů OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK 28.5. 2017 v nedeľu o 19.hod
Moyzesova sieň, Bratislava,vchod z Vajanského nábrežia č.12.

Predaj vstupeniek do 25.5.2017 na www.ticketportal.sk od 1.3. do 30.4. 15 €, od 1.5. do 25.5. 18 €.
Predaj vstupeniek od 28.5.2017 od 18,30 na mieste za 20 €.

Skúšky prebiehajú každý utorok od 25.4. do 23.5.2017 od 19:00-21:30
27.5. (sobota) 19:00 GENERÁLKA v Moyzesovej sieni (od 18 hod rozospievanie)
28.5. (nedeľa) 19:00 KONCERT v Moyzesovej sieni (17 hod príprava,17,15 hod rozospievanie )

ornament

Prázdniny v Gloria Dei
20.12. - 5.1.2017 Vianoce a Nový rok
12. - 17.4.2017 Veľká noc

POZOR!

1. a 8.5.2017 v pondelok SPIEVAME.

ornament

Pašijový koncert  (kostol)

Program TU.

8.4. (sobota) 19:00 GENERÁLKA v kostole (rozospievanie 18:00 v domčeku)
9.4. (nedeľa) 19:00 Pašijový koncert (rozospievanie 18:00 v domčeku),
noty, ruža, čierny plášť GD alebo tmavý kabát.
Farský kostol Panny Márie Snežnej Na Kalvárii 10, Bratislava

ornament

Veľkonočný koncert (kostol)

Program TU.

Skúšky všetci: pondelok 10.4. utorok 11.4. utorok 18.apríla a piatok 21.apríla
22.4. (sobota) 19:00 GENERÁLKA v kostole (rozospievanie 18:00 v domčeku)

23.4. (nedeľa) 19:00 Veľkonočný koncert (rozospievanie 18:00 v domčeku),
noty, ruža, čierny plášť GD alebo tmavý kabát.
Farský kostol Panny Márie Snežnej Na Kalvárii 10, Bratislava

ornament

STABAT MATER G. PERGOLESI v sobotu 11.3.2017 o 19 hodine Žilina
Kostol obrátenia sv. Pavla na Mariánskom námestí

Pozvánka TU.

Skúšky prebiehajú každý utorok v rámci nácvikov BACHz od 10.1. do 21.2.2017
utorok 28.2. Stabat mater skúška so spinetom a dirigentom
utorok 7.3. Stabat mater skúška s orchestrom a dirigentom

Odchod autobusu o 13,30 hod, Bratislavský hrad.

Rok 2016

21. december 2016

Traja králi - hra (Moyzesova sieň) (akcia presunutá na iný rok)

20.12. (utorok)       21.12. (streda)    22.12. (štvrtok)19:00 skúška
27.12. (utorok)       28.12. (streda)    29.12. (štvrtok)19:00 skúška
3.1.     (utorok)         4.1.   (streda)      5.1. (štvrtok)  19:00 skúška
6.1. (piatok)19:00 Traja králi  v Moyzesovej sieni
(od 15 hod príprava, 17 hod generálka)
Moyzesova sieň, Bratislava,vchod z Vajanského nábrežia č.12.
príspevok na uskutočnenie koncertu: 15 eur, deti zadarmo
Lístky k predaji u členov Gloria Dei alebo na mieste pred koncertom.

31. december 2016 (kvôli malému počtu prihlásených sa akcia neuskutočnila)

Silvester Gloria Dei  2016 Reštaurácia  Parlament - vstupné pri 50 dospelých osobách 60 €,bez reprodukovanej hudby a TV, pre rodinu i deti, pre priateľov, len pre nami pozvaných hostí, v cene:19-23 hod švédske stoly teplé, 0-03 hod švédske stoly studené, nealko 1l, víno 4 dcl,2 poháre šampusu, slávnostná výzdoba
Prihlásenie mailom do 15.12. 2016.

Adventný koncert (kostol)

3.12. (sobota) 19.00 h GENERÁLKA v kostole (rozospievanie 18.00 h v domčeku)
4.12. (nedeľa) 19.00 h ADVENTNÝ KONCERT (rozospievanie 18.00 h v domčeku),
noty, ruža, čierny plášť GD alebo tmavý kabát.
Farský kostol Panny Márie Snežnej Na Kalvárii 10, Bratislava

Vianočný koncert (Moyzesova sieň)

Skúšky na Missu Brevis v domčeku všetci:
Pondelok 5. 12. a 12. 12. o 19-21.15 h
Utorok 6.12. a 13. 12. o 19-21.30 h
Sobota 17.12. 17-20 h

18.12. (nedeľa) 19.00 h VIANOČNÝ KONCERT
v Moyzesovej sieni
(17. h príprava,17.15 h rozospievanie,18-18.40 h generálka)
noty, ruža, GD hodvábny kostým alebo svetlé oblečenie.
Moyzesova sieň, Bratislava,vchod z Vajanského nábrežia č.12.
príspevok na uskutočnenie koncertu:
15 €, deti do 7 rokov zadarmo
Lístky k predaji u členov Gloria Dei alebo na mieste pred koncertom.

19.12. pondelok od 19 hod. Vianočné stretnutie Gloria Dei
s pohostením a predajom vianočných oblátok

28. november 2016

" Kde sa spieva, tam sa kľudne posaď, zlí ľudia nemajú žiadne piesne," razí ľudová reč cez okrídlené príslovie.

"Človek, ktorý v sebe nemá hudbu, ani nie je pohnutý súladom lahodných tónov, je schopný zrady, úskoku a skazenosti," vyslovuje v Kupcovi benátskom myšlienku Shakespeare.

"Keby ľudia spievali, viac spievali a predovšetkým správnejšie spievali, bolo by na zemi menej zločinov," prehlásil z nikdy nevysychajúcej studnice svojej dobroty zmierujúce a povzbudzujúce slová Rudolf Steiner.

Adventný koncert v nedeľu 4. decembra 2016 o 19. hodine, Farský kostol Panny Márie Snežnej Na Kalvárii 10, Bratislava. Program TU.

Pravidelné stretnutia zboru v školskom roku 2015/16

1., 2. a 3.ročník v stredu 19:00 - 21:00 (Gorazdova 18, BA)
3., 4. 5. a 6. ročník v pondelok 19:00 - 21:00 (Gorazdova 18, BA)
BACHz v utorok 19:00 - 21:30 (Gorazdova 18, BA)
Páni: Pravoslávne spevy v pondelok 18:00 - 19:00 (Gorazdova 18, BA)
Dámy: Stabat mater a Studánky vo štvrtok 19:00 - 21:30 (Gorazdova 18, BA)
Lístky k predaji u členov zboru Gloria Dei alebo na mieste pred koncertom.

30.9.-1.10. 2016 - Zrkadlenie v biografii – lektor Barbora Filípková

Prečo pracovať na vlastnej biografii?

Proces starnutia prebiehal kedysi inak. V dávnoveku sa paralelne vyvíjalo telo s duchom.
V dávnoveku sa paralelne vyvíjalo telo s duchom. O čo viac bolo vyvinuté telo, o to viac sa i duch vyvíjal a človek bol múdrejší. Preto si vážili starých ľudí. V Starej Indii bol 50-nik na tom tak, ako dnešný 20 ročný človek.
Dnes tento paralelný vývoj nemáme. Ak človek nepracuje na svojom vývoji, nebude viac vyvinutý ako prirodzene, lebo telo je hutnejšie a rozkvitnutie duše a ducha sa nemôže počas vývoja prejaviť. Prirodzený vývoj je dnes možný len do 27 roku. Dovtedy sa prirodzene vyvinie zmyslovosť. Ak sa chceme vyvíjať ďalej, aby sa vyvinuli vyššie články našej bytosti, k tomu už musíme prispieť a vytvoriť si nástroj, aby sme sa mohli vyvíjať. Aj ten, čo sa nechce vyvíjať, je vychovávaný. Životom. Ale to má určité hranice.
Vedome uchopené talenty nedajú prespať moment rozhodnutia pri vývojovej bilancii.
Čo som sa mohol naučiť a čo som sa nenaučil?
Existujú vývojové pravdy na určitých úrovniach. Biografia je spojenie viditeľného s neviditeľným.
Ak odhalím toto tajomstvo, ak tomu porozumiem, dá sa čosi očakávať.

Príspevok na uskutočnenie seminára 60 €.
Pre študentov, dôchodcov, nezamestnaných 36 €.

Seminár zaplaťte do 29. 9. 2016 na účet Gloria Dei o.z.:
SK15 1100 0000 002926860871

Do správy pre prijímateľa napíšte Vaše celé meno a biografia.
Časový harmonogram:
piatok: 19.00 - 21.00
sobota:10.30 - 13.30 obed 15.30 - 21.00

Budete potrebovať pero, zápisník, farebné ceruzky, pastelky alebo voskovky a A3 skicár.

Schéma1, schéma2, schémy spolu, čistá schéma

30. jún - 3. júl 2016 Víkend s Thomasom Adamom (hlasový terapeut) - ZRUŠENÉ!!!

30. jún 2016 štvrtok 19:00 – 21:30 Stabat-Studánky
1. júl 2016 piatok 16:30 – 18:00 Stabat-Studánky, 18:30 – 21:30 Gloria Dei zbor
2. júl 2016 sobota 16:30 – 18:00 Gloria Dei zbor, 18:30 – 21:30 Gloria Dei zbor
3. júl 2016 nedeľa 16:30 – 18:00 Gloria Dei zbor, 18:30 – 21:30 Gloria Dei zbor

Repertoár a príspevok:
GD: Schubert Chor der Engel, Steight hinan J. Schriefer a Alleluja Händel z Mesiáša
GD 6 blokov = 60 eur celkom/1 blok = 10 eur
Pre študentov, dôchodcov, nezamestnaných 6 blokov = 30 eur celkom/1 blok = 5 eur.

Stabat: 1.časť Stabat 8.Fac ut 12.Quando corpus Studánky: Studánko hlubáňko
Stabat: 2 bloky = 20 eur celkom/1 blok = 10 eur
Pre študentov, dôchodcov, nezamestnaných 2 bloky = 10 eur celkom/1 blok = 5 eur.

BACHz: Kedrov: Otčenáš, Monteverdi: Lamento della Nymfa, Ave Maria, Cantate domino
BACHz: 2 bloky = 20 eur celkom/1 blok = 10 eur
Pre študentov, dôchodcov, nezamestnaných 2 bloky = 10 eur celkom/1 blok = 5 eur.

25. jún 2016 - Chrámový spev - prednáška A. Čumakova

Chrámový spev

Fotky: foto

 

20. - 23. jún 2016 - Sústredenie Gloria Dei (pondelok až štvrtok)

4 dni = 40 eur celkom / 10 eur za deň.
Pre študentov, dôchodcov a nezamestnaných 4 dni = 24 eur, celkom / 6 eur za deň

18:30 – 19:00 rozospievanie Knezovičová
19:00 – 20:30 intonácia – nácvik Bolí mě hlavěnka, Aká si mi krásna (Koželuhová)
ZRUŠENÉ:20:40 – 21:30 nácvik barokového tanca Vodná hudba, opakovanie renesančného tanca Pavana

25. 6. Posedenie s občerstvením 19:00 v domčeku

26. jún 2016 nedeľa Slávnostný koncert 19:00 (rozospievanie od 17:00 v domčeku, malá generálka 18:00 v kostole)
noty, ruža, biely kostým GD

Eurytmické predstavenia

12. jún 2016/ DK Dúbravka

Eurytmická skupina Anna Sophia Bratislava a Pražská eurytmická skupina Flow uvedú premiéru dvoch eurytmických predstavení !

O 17.00 hod. budete môcť uvidieť novopripravovaný cyklus umeleckých diel stvárnených v eurytmickom pohybe umeleckej skupiny Anna Sophia. Program s názvom „Marína“ predstaví známe i menej známe diela slovenskej literatúry a hudby, a tiež slávne diela iných európskych majstrov.
O 19.00 hod. sa na Slovensku prvý krát predstaví skupina mladých absolventov Waldorfského lýcea v Prahe, umelecká skupina Flow. Ťažiskom programu s názvom „Cestou popola“ je hudobná kompozícia od súčasného lotyšského skladateľa Peterisa Vasksa. Podľa slov autora vyjadruje "ťažkú cestu cez biedu, sklamanie a utrpenie k láske."

Leták k predstaveniu

Etikoterapia - Bratislava
Centrum Radosť - Lycejná 4, Bratislava, Slovensko
Termín: 28. - 29. 5. 2016
Sobota: 10.00 - 20.00 hod. V neděli pokračování od 9.00 do 14.00 hodin.

Zveme vás na setkání v kruhu skupiny, kde v ovzduší otevřenosti a důvěry můžete hovořit o tom, co vás dovedlo až k etikoterapii – léčbě morálními silami. Možná budete muset překonat strach mluvit před více lidmi. Možná poprvé v životě najdete odvahu otevřeně sdělit sobě i druhým svá životní trápení, o kterých jste dosud s nikým nemluvili, ale která vás dovedla až do situace, kdy „po staru už to nejde“. Střídavě v roli klienta i terapeuta se budete učit vědomě a láskyplně naslouchat sobě i ostatním. Seznámíte se s duchovními zákony, ze kterých etikoterapie vychází. Nahlédnete do škály emocí a mnohé z nich i procítíte. Pochopíte důležitost svého jména a význam místa, kde žijete, i svého slunečního znamení. Budete vnímat význam slova i význam toho, co se vám v životě děje.

Nejčastějšími tématy pravděpodobně budou:
- partnerské vztahy
- vztahy s rodiči a dětmi
- nemoci všeho druhu včetně rakoviny a deprese
- problém sebeuvědomování a sebevyjádření
- strach, nerozhodnost, závislost
- hledání životního partnera
- změna práce a nová orientace v životě
- uvědomění si své ženské (mužské) role
- fyzické, psychické i sexuální zneužívání
- vyrovnání se se smrtí
- psychospirituální krize
- hledání smyslu života a vztahu k Bohu

Možná, že si uvědomíte a procítíte nemocnost (nemravnost) vztahu k sobě samému i k druhým. Možná pocítíte touhu konečně najít a odstranit její příčiny – nemocná přesvědčení v nitru. Poznáte, jak změnou dosavadních životních postojů lze dojít k radosti a uzdravení. Etikoterapie je mocným impulzem k uzdravení člověka, ale rozhodnout se musíte sami.

Cena semináře: 2 000,- Kč, platba na místě.

Možnost ubytování a stravy v blízkém okolí.

Počet míst na semináři je omezen. Účast na něm je třeba si předem rezervovat zasláním závazné přihlášky.

Uzávěrka přihlášek: 20. 5. 2016. Zda jsou i po tomto datu místa ještě volná, můžete zjistit na čísle 775 508 587.

 

1. - 2. apríl 2016 - Veľké zrkadlenie v biografii 0-63 lektor Barbora Filípková

Prečo pracovať na vlastnej biografii?

Proces starnutia prebiehal kedysi inak.
V dávnoveku sa paralelne vyvíjalo telo s duchom.O čo viac bolo vyvinuté telo, o to viac sa i duch vyvíjal a človek bol múdrejší. Preto si vážili starých ľudí. V Starej Indii bol 50-nik na tom tak, ako dnešný 20 ročný človek.
Dnes tento paralelný vývoj nemáme.Ak človek nepracuje na svojom vývoji, nebude viac vyvinutý ako prirodzene, lebo telo je hutnejšie a rozkvitnutie duše a ducha sa nemôže počas vývoja prejaviť.Prirodzený vývoj je dnes možný len do 27 roku. Dovtedy sa prirodzene vyvinie zmyslovosť. Ak sa chceme vyvíjať ďalej, aby sa vyvinuli vyššie články našej bytosti, k tomu už musíme prispieť a vytvoriť si nástroj, aby sme sa mohli vyvíjať. Aj ten, čo sa nechce vyvíjať, je vychovávaný.Životom. Ale to má určité hranice.
Vedome uchopené talenty nedajú prespať moment rozhodnutia pri vývojovej bilancii.
Čo som sa mohol naučiť a čo som sa nenaučil?
Existujú vývojové pravdy na určitých úrovniach. Biografia je spojenie viditeľného s neviditeľným.
Ak odhalím toto tajomstvo, ak tomu porozumiem, dá sa čosi očakávať.

To, akí sme, je božský dar pre nás. To, akým sa počas života staneme, je náš dar JEMU.

60 €/ 12 hod = 5 € / hod
Pre študentov, dôchodcov, nezamestnaných 36 € / 12 hod = 3 € / hod

Seminár zaplaťte do 31.3.2016 na účet Gloria Dei o.z. : SK15 1100 0000 002926860871
Do správy pre prijímateľa napíšte Vaše celé meno a biografia.
Časový harmonogram:
piatok: 18,30 - 21,30
sobota:10,30 - 13,30 obed 15,30 - 21,30

Budete potrebovať pero, zápisník,farebné ceruzky,či pastelky alebo voskovky a A3 skicák.

Schéma1, schéma2, schémy spolu, čistá schéma

Fotky zo seminára: foto1, foto2, foto3, foto4, foto5

23. marca 2016 od 18.00–00.00
Opera
Bohuslav Martinů

Hry o Marii

O pannách, démonu, vraždě a milosti.

Janáčkovo divadlo | Brno

O predstavení
VSTUPENKY ONLINE

Jsou skladatelé, jejichž díla nejdou zařadit do žádných spořádaných škatulek. Mezi takové rozhodně patří rodák z Poličky, Bohuslav Martinů (1890–1959). Každé jeho operní dílo zkoumá nové možnosti a tvoří jedinečným a originálním způsobem mosty mezi různými uměleckými žánry. Takové jsou i Hry o Marii, které tvoří nezávislé příběhy, jimiž se prolíná křesťanská idea odpuštění hříchu a vykoupení. Navzdory své různorodosti původu i stylu spojeny v celek Martinů působivou hudbou vzniká celek velkého mystéria a silné duchovní výpovědi.

14. až 22. marec 2016 - Pôstna nálada - príprava na koncert

14. marec 2016 (pondelok) 19-21 skúška v domčeku ( + 18 hod muži Otče náš)
15. marec 2016 (utorok ) 19-21,30 skúška v domčeku (miesto BACHZ Monteverdiho)
17. marec 2016 (štvrtok ) 19-21,30 skúška v domčeku (miesto Stabat a Studánok)
21. marec 2016 (pondelok) 19:00 rozospievanie v domčeku, 20:00 GENERÁLKA v kostole
22. marec 2016 (utorok) 18:00 rozospievanie v domčeku, 19:00 KONCERT v kostole
Farský kostol Panny Márie Snežnej Na Kalvárii 10, Bratislava

Program koncertu

Príhovor ku koncertu

STABAT MATER G. PERGOLESI

Generálkový týždeň

8. marec (utorok) všetci skúška v domčeku
10. marec (štvrtok) všetci skúška v domčeku
12.marec 2016 (sobota) 19:00 generálka v kostole + plášte a ruža (rozospievanie 18:00 v domčeku)
13.marec 2016 (nedeľa) 19:00 KONCERT

Farský kostol Panny Márie Snežnej Na Kalvárii 10, Bratislava

Príspevok na uskutočnenie koncertu: 15 eur

Lístky k predaji u členov zboru Gloria Dei od 29.2.2016 alebo na mieste pred koncertom.

Program koncertu

22. - 24. február 2016 - jarné prázdniny Gloria Dei (voľno)

 

Rok 2015

31. december 2015

Silvester Gloria Dei 2015

7. - 20. december 2015 Príprava na Adventný koncert

7.12. (pondelok) 19:00 skúška s orchestrom (v domčeku)
14.12. (pondelok) 19:00 spoločná skúška celého zboru s orchestrom v kostole (rozospievanie v domčeku)
19.12. (sobota) 19:00 GENERÁLKA v kostole (rozospievanie 18:00 v domčeku)
po generálke posedenie v domčeku s občerstvením z vlastných zdrojov a predaj vianočných oblátok a trubičiek.
20.12. (nedeľa) 19:00 ADVENTNÝ KONCERT> (rozospievanie 18:00 v domčeku),
noty, ruža, čierny plášť GD alebo tmavý kabát.
Farský kostol Panny Márie Snežnej Na Kalvárii 10, Bratislava
Program TU.

16. 12. 2015 Benefičný koncert svetových virtuózov (19.00h)

Veľký Evanjelický kostol (Panenská ulica), Bratislava
Benefičný koncert
Alexandra Soumm – husle
Ismael Margain – klavír

Majstrovské kurzy

15. 12. 2015 Galakoncert Majstrovských kurzov svetových virtuózov (19.30h)

Koncertná sála SF, Bratislava
Galakoncert
Alexandra Soumm, Dalibor Karvay – husle

12. december 2015 (sobota) o 16:00 – členovia Gloria Dei BACHz spievajú Mesiáša od G. F. Händla.

The Classical Music Maniacs
Jarolim Emmanuel Ružička (umelecký vedúci/husle)
"G. F. Händel Messiah for all"

Dóm Sv. Martina, Bratislava. Vstupenky v predpredaji - pokladnica Slovenskej filharmónie.

Predaj lístkov cez Ticketportal.

Plagát.

2. december 2015 (streda) o 19:00 – Moyzesova sieň, Bratislava,
vchod z Vajanského nábrežia č. 12.

Claudio Monteverdi „Hovoriť tónmi, spievať slovami“

koncert pre Gloria Dei a pozvaných priaznivcov

La Musica, prológ k opere Orfeo, L´Orfeo, sekvencia z 1. a 2. dejstva, výber
Lamento d´Arianna (Arianna), L´incoronazzione di Poppea,Il ritorno d´Ulisse in patria.
Účinkujú: Eva Šušková soprán, Petra Noskaiová mezzosoprán, Tomáš Šelc barytón,
Igor Herzog lutna, scénické spracovanie.
Vstupné: 15 eur

Predstavenie: foto1, foto2.

13. - 15. 11. 2015 VZDELÁVANIE v CHIROFONETIKE prvý krát na Slovensku pri Bratislave v Bernolákove, Clemetisova 20

Chirofonetika je masážna metóda, ktorá s pomocou zvukov hlások a masáže chrbta, rúk
alebo nôh pomáha pri najrozličnejších ťažkostiach ako primárna alebo podporná terapia. Najčastejšími príjemcami chirofonetiky sú deti s ťažkosťami vo vývine, s poruchami učenia, logopedickými problémami, s autizmom, DMO... Môžeme však pomôcť aj rodičom, či starým rodičom.
Kurz chirofonetiky Vás prevedie základmi tejto metódy tak, aby ste po absolvovaní mohli viesť masáže pod supervíziou pre svojich rodinných príslušníkov. Pre tých, ktorí by sa radi stali samostatnými terapeutmi pripravujeme pokračujúce vzdelávanie.
Seminár vedú lektori školy chirofonetiky, na Slovensku organizačne zabezpečuje Miroslava Heribanová, špeciálny pedagóg, logopéd a chirofonetik.

Termíny pre prvý rok kurzu:
10. - 12. 8. 2015
13. - 15. 11. 2015
12. - 14. 2. 2016
13. - 15. 5. 2016

Je ešte možné sa pridať do novembrového seminára.
Cena víkendového kurzu 100 eur, intenzívny kurz v lete 150 eur.
Program pošleme prihláseným účastníkom.
Viac informácii o metóde: http://chirofonetikask.wix.com/chirofonetika www.chirofonetika.cz.
Prihlášky a bližšie informácie: chirofonetika.sk@gmail.com.
Informačný leták tu.

11. 11. 2015 Classical Music Maniacs (streda, 18h)

Malá sála SF

Classical Music Maniacs
Jarolím Emmanuel Ružička umelecký vedúci / husle
Večer anglosaských serenád pre sláčikový orchester

Edward Elgar Serenáda e mol, op. 20
Victor Herbert Serenáda, op. 12
Gustav Holst St. Paul’s Suite, op. 9 č. 2
Ralph Vaughan Williams Fantasia on Greensleeves

17. október 2015 16:00 - 22:00 Štvrtá mystérijná dráma R. Steinera "Prebudenie duší"

v naštudovaní rakúskeho režiséra Wolfganga Petera so súborom
Miesto: Divadlo Malá scéna STU, Dostojevského rad 7, Bratislava
Čas: 16:00 - 22:00 Jazyk: nemecký, s premietanými titulkami v češtine
Vstupné: 20 eur (25-30 eur sponzorské)

Z obsahu, Brána zasvěcení, Zkouška duše, Strážce prahu, Probuzení duší

Prospekt k predstaveniu.

18. 9. 2015 Dr. Rudiger Dahlke v ČR a na Slovensku

Dr. Rudiger Dahlke je známým autorem knih celostní psychosomatiky, působící od roku 1979 jako lékař a psychoterapeut.
Mimo to absolvoval vzdělání v přírodním lékařství a věnoval se během studia také homeopatii. Proslavil se především jako
autor titulů “Nemoc jako cesta”, “Nemoc jako symbol”, “Nemoc jako řeč duše”, “Agrese jako šance”, “Zákony osudu - pravidla
hry pro život” nebo “Princip stínu - smíření s naší temnou stránkou”.

Viac info.

17. 9. 2015, přednáška - Praha
18. 9. 2015, přednáška - Bratislava
19. 9. 2015, celodenní seminář - Praha

Dátum/Date: 18.09.2015
Miesto konania/Place of event: Stredisko kultúry Bratislava - Nové Mesto, Vajnorská 21
Prednáškový večer:
18.09.2015 (18:30 - 20:00 hod.)
Prednáška Zákony osudu - pravidlá hry pre život - cena 15 EUR
18.09.2015 (20:30 - 22:00 hod.)
Prednáška Peace Food - Strava pre klud v duši - cena 15 EUR
18.09.2015 (18:30 - 22:00 hod.)
Prednáškový večer COMBO (Zákony osudu + Peace Food) - cena 22 EUR

Kto má záujem o rezerváciu vstupeniek pošlite objednávku na pavel.h@centrum.sk.

12. 9. - 14. 9. 2015 Akadémia Raphael

Študenti 4. ročníka Akadémie Raphael vás pozývajú na prezentáciu a výstavu svojich záverečných umeleckých prác, ktoré sa
budú konať v domčeku Tanečného konzervatória E. Jaczovej na Gorazdovej ul.18. TU.
Zmena programu: Knezovičová "Premena" v nedeľu od 19,30-20,30.
Ubytovanie, stravovanie.
Informačný leták v nemčine i v slovenčine.
Prezentácie Ľubice a Dušana Knezovičových.

25.-26. september 2015 - Malé zrkadlenie v biografii 0-42 – lektor Barbora Filípková

- absolventka štúdia Liečebnej pedagogiky (Curative Education) na univerzite v Aberdeenu v Škótsku. Po niekoľkých rokoch práce v obore absolvovala postgraduálne štúdium v psychologickom poradenstve a biografickej práci (Biographical Counselling) na Emerson College v Anglicku. Od roku 2008 pracuje s individuálnymi klientami. Od roku 2009 so skupinami. Od januára 2011 pôsobí v ČR.
7 blokov = 60 eur celkom/ 1 blok = 8,50 eur,
Pre študentov, dôchodcov, nezamestnaných 7 blokov = 35 eur celkom/ 1 blok = 5 eur
piatok: 18,30 - 19,30 prednáška 20,00 - 21,30 seminárna práca
sobota:10,00 - 11,00 prednáška 11,30 - 13,00 seminárna práca
15,00 - 16,00 prednáška 16,30 - 18,00 seminárna práca 19,00 - 20,30 otázky

9. - 16. august 2015

Muž, žena a dítě (Český Krumlov) Mezioborová konference zdravotnických a pomáhajících profesí.

12. august 2015

Festival Cap a l'Est v čarovnej Banskej Štiavnici, v rámci ktorého vystúpi Ensemble Citadelle - eurytmická javisková skupina z Paríža, v medzinárodnom zložení.
V stredu 12.augusta o 19h00 v Mestskom kultúrnom centre v Banskej Štiavnici môžete zažiť pestrý a štýlovo rôznorodý program, ktorý vznikol v spolupráci umelcov z Francúzska, Švajčiarska, Nemecka a Slovenska, pod vedením Jehanne Secretan a Helene Oppert (zakladateľka eurytmickej školy v Paríži).
Letáčik k festivalu.

19. marec - 26. júl 2015

AENIGMA 100 rokov anthroposofického umenia.

Nedeľa 28. júna 2015 - Slávnostný koncert

19:00 (rozospievanie od 18:00)
Program koncertu

Sobota 27. júna 2015 - Generálka

19:00 až 20:30 (rozospievanie od 18:00)
Po generálke si urobíme spoločný večer Gloria Dei s občerstvením.

22. - 25. jún 2015 - Sústredenie Gloria Dei (pondelok až štvrtok)

4 dni = 40 eur celkom / 10 eur za deň.
Pre študentov, dôchodcov a nezamestnaných 4 dni = 24 eur, celkom / 6 eur za deň

18:00 až 19:30 - rozospievanie - Knezovičová
19:45 až 20:30 - intonácia a rytmus pre začiatočníkov - Knezovičová
19:45 až 20:30 - intonácia a rytmus pre pokročilých - Koželuhová
20:45 až 21:30 - nácvik renesančného tanca Pavana a barokového tanca Vodná hudba
26. 6. Piatok - voľno

19. - 21. jún 2015 - Víkend s Thomasom Adamom (hlasový terapeut)

19. jún 2015 - piatok 18:00-19:30 / 20-21:30
20. jún 2015 - sobota 10:00-11:30 / 12:00-13:30 / 15:00-17:00
21. jún 2015 - nedeľa 10:00-11:30 / 12:00-13:30

Umelecky pracovať budeme na Mozartovom Ave verum corpus, Schubertovom Chor der Engel a výbere z tvorby J. Schriefera.

Náčrtky z aktuálneho seminára (prospekt)

7  blokov = 50 eur celkom/ 1 blok = 7 eur
Pre študentov, dôchodcov, nezamestnaných a pre 1. ročník 7 blokov = 35 eur celkom/ 1 blok = 5 eur

13. jún 2015 - Michaelský koncert v kaštieli v Mojmírovciach

8. jún 2015 (pondelok) - spoločná skúška členov zboru 19:00 až 21:00
10. jún 2015 (streda) - spoločná skúška členov zboru 19:00 až 21:00
13. jún 2015 (sobota) o 20:00 - Michaelský koncert v kaštieli v Mojmírovciach (rozospievanie o 19:00)

13. apríl - 27. máj 2015

Bazár jarného a letného oblečenia.
Donesené veci označte svojím priezviskom a cenou. Do zoznamu budeme zapisovať len predané veci.

2. - 8. jún 2015- ODPORÚČAME

Dni starej hudby
Stránka Dní starej hudby na Facebooku.

25. apríl 2015

Bach, Aschner

V sobotu 25. apríla 2015 o 19.00 sa v Kostole Najsvätejšieho Spasiteľa (Jezuitský kostol) uskutočnil koncert Slovenského komorného orchestra, Spevácky zbor Stella pod vedením barytónistu Tomáša Šelca.

Slovenský komorný orchester
Sezóna 2014/2015

Spevácky zbor Stella

Ewald Danel, umelecký vedúci / husle
Vlastimil Dufka, hoboj
Hilda Gulyásová, soprán
Mariana Hochelová, soprán
Tomáš Šelc, barytón

Johann Sebastian Bach - Koncert d mol pre hoboj, husle a orchester BWV 1060
Anton Aschner - Výber z tvorby

24. - 26. apríl 2015 – Z poznania ku kráse (farebná typológia)

Gloria Dei opäť organizuje seminár "Z poznania ku kráse" venovaný vedomému odievaniu a tvorbe odevu. Vítané sú ženy aj muži. Prihlášky posielajte mailom.

31. marec - 10. apríl 2015 - Veľkonočné prázdniny

Zbor počas prázdnin neskúša.

23. a 25. marec 2015 - Veľkonočná nálada

23. marec 2015 (pondelok) - spoločná skúška 3. a 5. ročník 19:00 až 21:00
25. marec 2015 (streda) - spoločná skúška 1. a 3. ročník 19:00 až 21:00
30. marec 2015 (pondelok) - spoločné spievanie v predveľkonočnej nálade (celý zbor) 19:00 až 21:00

Rok 2014

3. trimester 2013/14 - začiatok

Po Veľkej noci začneme spievať až v pondelok 28. apríla 2014 - 3. a 4.ročník a v stredu 30. apríla 2014 - 1. a 2. ročník.

21.-25. apríl 2014 - veľkonočné prázdniny

21.4. pondelok - zbor VOĽNO
23.4. streda - zbor VOĽNO

Veľkonočná nálada 2013/14

9.4. streda, 19:00 - spoločná skúška všetkých členov zboru
12.4. sobota, 19:00 - generálka
13.4. nedeľa, 19:00 - Veľkonočný koncert (rozospievanie od 18:00)

14.4. pondelok - zbor VOĽNO
15.4. utorok - doporučený koncert SF
16.4. streda - zbor VOĽNO
16.4. a 17.4. streda a štvrtok - doporučený koncert SF

Skúšky Stabat Mater školskom roku 2013/14 (2. triemester)

Skúšky sa uskutočnili: 6.2., 20.2., 6.3., 20.3, 3.4., 10.4. vždy v čase 19:00 - 21:00 (Smetanova 13, BA)

16. a 17. apríl 2014 (streda a štvrtok) o 19:00 koncert SF - ODPORÚČAME

J.S.Bach: Jánove pašie

15. apríl 2014 (utorok) o 19:00 koncert SF - ODPORÚČAME

Wolfgang Amadeus Mozart: Fúgy á 4 (výber), Luigi Boccherini: Stabat mater G. 532 (op.61)

24.-28. február 2014 - jarné prázdniny

24.2. pondelok - zbor VOĽNO
26.2. streda - zbor VOĽNO

23. február 2014 (nedeľa) o 19:30 prednáška - ODPORÚČAME

Prednáška Tomáša Zuzáka (Waldorfský seminár Praha) pre verejnosť na tému "Vývoj sveta ako vývoj vedomia človeka. Ich zrkadlenie vo waldorfskej pedagogike" sa uskutoční v nedeľu 23.2. o 19:30 vo Waldorfskej škole, Vihorlatská 10, Bratislava. Príspevok na prednášku je 5 eur. Pre dôchodcov, študentov a nezamestnaných 3 eur. Pre waldorfských učiteľov a zamestnancov Waldorfskej školy a škôlky, študentov Akadémie Raphael zdarma.

16. február 2014 (nedeľa) o 10:30 koncert - ODPORÚČAME

Duo Charis (violončelo + klavír) a sopranistka Helga Varga-Bach vystúpia v rámci cyklu "Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci". Pozvánka tu. Violončelistka Kristína Janičkovičová z dua Charis aktuálne doprevádza BACHz pri príprave veľkonočného programu.

5. február 2014 (streda) o 17:00 koncert - ODPORÚČAME

Niels Moels bude hrať na klavíri skladbu Canto Ostinato od Simeon ten Holta v Súkromnej ZŠ waldorfskej. Ochutnávka na youtube.

Simeon ten Holt: Canto Ostinato

The Dutch composer Simeon ten Holt (..-2012) wrote the Canto Ostinato for one or more pianos. It consists of a number of “sections”. Just playing would take fifteen or twenty minutes, but the basic idea is that each section is investigated, repeated and changed by applying accents, by playing variations, by leaving out notes, etc. Apparently it seems quite difficult to predict the duration of a performance. According to the composer each section is first simply presented. Then this “in time-space floating musical object” is turned around and back giving the performer the opportunity to find the best position in the light. This can only happen when the notion of time is widened.

Usually Canto Ostinato is played on two or four grand pianos, but it has been performed on one piano, on five pianos, grand piano and orga, harp, marimba and many more combinations. It is my personal (N.M.) opinion that each combination has its own character. Although it depends on many factors and circumstances and can not be considered as a fixed fact, when played by more pianists more possibilities might exist for simultaneous variations and a broader sound palette, while a performance on one piano might have a higher transparency.

“Ostinato” refers to a five tones motif that has a trance-like effect on the listener during the whole performance. In a performance by one pianist this Ostinato is played with mainly the left hand. The “Canto” is a never-ending dance formed by melodies, rhythms and variations, ususally played with the right hand. This dancing can be achieved by playing the written alternatives within a section, by modifying these alternatives, or by making the different alternatives acting and reacting on each other (for instance the Canto and the Ostinato).

The first episode of the Canto Ostinato contains many different, written out in detail, melodic and harmonic structures. The score of the second episode is much more static and monotonous, containing actually only one modulation. It sounds more like an atmosphere than a musical development, probably challenging the critical, analytical listener. Exploring the second episode calls for high creative skills of the performer. The third and last episode is, when considered from the point of view of the score, a repetition of the last part of the first episode, but after the experience of the second episode its character is different from the first

Canto Ostinato is not in a hurry. The phenomenon of time is seen in a different light. This is a common aspect with the so-called minimal music, where time duration is not relevant any more. A performance of Canto Ostinato might be one hour, or two, four, ... A performance has more the character of a ritual than of a concert.

Rok 2013

22. december (nedeľa) o 18:00

Vianočný koncert zboru Gloria Dei, Súkromná základná škola waldorfská, Vihorlatská 10

Spoločné rozospievanie všetkých členov zboru začína o 17:00. Oblečenie na koncert v zime ladíme v tmavších farbách, ktoré sú v logu Gloria Dei na prvý pohľad – modrá, karmínová, zelená, čierna, ružová.

17. december (utorok) o 19:00 - ODPORÚČAME: Koncert SF, Malá sála SF

Program: Johann Sebastian Bach - Kantáty
Účinkujú: Solamente naturali a Vocale Solamente naturali
Web: www.filharmonia.sk

16. december (pondelok) o 18:00 - ODPORÚČAME: Eurytmické dramatické pásmo "Medzi nebom a zemou"

Miesto: DK Dúbravka
Účinkujú: Eurytmisti a lektori z Anny Sophie, herec Jozef Šimonovič, hudobníčka a speváčka Otília Moravčíková, deti a pedagógovia z Waldorfskej školy a ďalší výborní umelci slova a hudby
Web: www.annasophia.sk

15. december (nedeľa) o 17:30 - ODPORÚČAME: Koncert "Mozart on the snowboard"

Program: Mozart Malá nočná hudba, Vivaldi a Piazolla Zima, Corelli – Vianočné koncerty a iné
Miesto: Kempinski Hotel Bratislava
Účinkujú: Jarolím Ružička a jeho hostia
Vstupenky: www.ticketportal.sk

9. - 21. december

Príprava na vianočný koncert zboru Gloria Dei

9.12. (pondelok) - kvôli ladeniu spoločných skladieb 3. ročník zostáva aj na skúške 4. ročníka od 19:30
11.12. (streda) - kvôli ladeniu spoločných skladieb 1. ročník zostáva aj na skúške 2. ročníka od 19:30
18.12. (streda) o 18:00 - spoločná skúška všetkých členov zboru Gloria Dei
19.12. (štvrtok) o 18:00 - rezerva na skúšku BACHz
21.12. (sobota) o 18:00 - GENERÁLKA na koncert a príprava telocvične

15. november

V sekcii "Zbor Gloria Dei / Repertoár" pribudli noty ku všetkým spoločným skladbám, ktoré sú v programe pre Vianočný koncert Gloria Dei (22.12.2013 - nedeľa).

29. október (utorok) o 19:00 - ODPORÚČAME: Koncert SF, Malá sála SF

Program: Hovoriť tónmi, spievať slovami (niekoľko operných scén Claudia Monteverdiho)
Claudio Monteverdi
La Musica, prológ k opere Orfeo
L´Orfeo, sekvencia z 1. a 2. dejstva, výber
Lamento d´Arianna (Arianna)
L´incoronazzione di Poppea
Il ritorno d´Ulisse in patria
Účinkujú: Eva Šušková soprán, Petra Noskaiová mezzosoprán, Tomáš Šelc barytón
Igor Herzog lutna, scénické spracovanie

26. október 16:00 - 21:30

Uvedieme druhú mystérijnú drámu Rudolfa Steinera "Skúška duše"
v naštudovaní rakúskeho režiséra Wolfganga Petera so súborom
Miesto: Divadlo Malá scéna STU, Dostojevského rad 7, Bratislava
Čas: 16:00 - 21:30 (Predstaveniu predchádza o 11:30 uvedenie do 2. mystérijnej drámy prednáškou Wolfganga Petera. Doporučujeme!)
Jazyk: nemecký, s premietanými titulkami v češtine
Cena: 15 EUR (20 EUR sponzorské)
Web: článok na www.antropozofia.sk

1. október

Gloria Dei podporuje petíciu "Zastavme budúci vývoz vody".

september 2013 - G.B.Pergolesi: Stabat mater (pre soprány a alty) v školskom roku 2013/14

Termíny spoločných skúšok s klavírom 18:30 - 20:30, Smetanova 13, BA
rok 2013 - 5.9., 3.10., 24.10., 21.11., 28.11., 12.12., 19.12. (skúška zrušená)

Môžete sa pripojiť do spoločných nácvikov, ale musíte si dobre nacvičiť rytmus a melódiu. Noty nájdete tu, pomôcky tu. Archív s notami je zaheslovaný, heslo záujemcom zašleme na vyžiadanie mailom.

Ak potrebujete pomoc pri nácviku, obráťte sa na Andreu Sýkorovú zo sopránov (tel.: 0911 621 951, email: adasykorova@gmail.com).

september 2013 - ODPORÚČAME: Vzdelávanie učiteľov cudzích jazykov na waldorfských školách

september 2013 - ODPORÚČAME: Chirofonetické vzdelávanie

Organizuje: Škola chirofonetiky
Miesto: Lázně Bělohrad (ČR), priestory Bělohradskej materskej školy
O kurze: Vo februári 2014 sa otvára ďalšia začiatočnícka skupina chirofonetického vzdelávania. Štúdium prebieha v dvoch dvojročných cykloch (celkom 24 víkendov) v uzatvorenej skupine.
Cena: 1.700 Kč za jeden víkend. V prípade zložitej finančnej situácie je možné požiadať nemecký nadačný fond podporujúci chirofonetické vzdelávanie o podporu.
Ubytovanie: v MŠ vo vlastnom spacáku, prípadne v penziónoch podľa vlastnej voľby.
Uzávierka prihlášok: 30. november 2013

27. september - 15. október - ODPORÚČAME: Bratislavské hudobné slávnosti (BHS)

Môžete si pozrieť kompletný program s označením odporúčaných koncertov Gloria Dei.

27. september (piatok) o 19:00 - ODPORÚČAME: Nepodmienený základný príjem – utópia alebo možná realita?

Miesto: Connect Network - Cvernovka: 4. poschodie, Páričková 18, Bratislava

V západnej časti Európy silnie hnutie, ktoré sa snaží poukázať na riešenie vzťahu práce a peňazí, ako na jednu z centrálnych otázok súčasnej krízy. O nepodmienenom základnom príjme diskutuje akademická obec, nie je ničím novým pre nemeckú ani švajčiarsku verejnosť. Aj na Slovensku má mnoho priaznivcov (a odporcov). Chceli by sme podporiť širšiu diskusiu o nepodmienenom základnom príjme ako o možnom riešení.

Konečne debata s kompetentným človekom – Enno Schmidt je (spolu Danielom Henim) autorom filmovej eseje o NZP a iniciátor / organizátor referenda k téme vo Švajčiarsku.

Viac sa dozviete na webe a na facebooku.

september 2013 - BACHz je späť

Bratislavský chrámový zbor, zložený tentoraz už len z najzručnejších členov zboru Gloria Dei, ktorý ladil už počas leta, pokračuje vo svojej činnosti každý utorok medzi 19.00-21.00 hod na Smetanovej ul.

21.-22. september - ODPORÚČAME: Prezentácia referátov "Pozorovanie rastliny v priebehu roka" (2. časť)

Organizuje: Akadémia Raphael
Referujúci: študenti 2. ročníka Akadémie Raphael
Miesto: Súkromná základná škola waldorfská
Pozvánka: SVK / GER
Program: SVK / GER

16. september - Aktualizácia stránok

V sekcii "Zbor Gloria Dei / Hlasová výchova" pribudli obsahy jednotlivých ročníkov v školskom roku 2013/14.

13. september (piatok) o 19:30 - ODPORÚČAME: Koncert SF

Program: Antonín Dvořák - Biblické písne op. 99, Michael Haydn - Omša sv. Cyrila a Metoda
Miesto: Kostol Nanebovzatia Panny Márie – Blumentál
Účinkujú: Slovenský komorný orchester B. Warchala + Slovenský filharmonický zbor
Umelecký vedúci: Ewald Danel
Zbormajsterka: Blanka Juhaňáková

11. september (streda) o 19:00 - ODPORÚČAME: Koncert SF

Program: Antonín Dvořák - Legendy op. 59, Egon Krák - Cirillo-metodiada
Miesto: Koncertná sieň SF
Účinkujú: Slovenská filharmónia + Slovenský filharmonický zbor + Štefan Bučko (hovorená rola)
Dirigent: Leoš Svárovský
Zbormajsterka: Blanka Juhaňáková

7.-8. september - ODPORÚČAME: Prezentácia referátov "Pozorovanie rastliny v priebehu roka" (1. časť)

Organizuje: Akadémia Raphael
Referujúci: študenti 2. ročníka Akadémie Raphael
Miesto: Súkromná základná škola waldorfská
Pozvánka: SVK / GER
Program: SVK / GER

júl 2013 - ODPORÚČAME: Vzdelávanie vo waldorfskej pedagogike pre vek 0-7 rokov

Organizuje: Vzdelávanie pre budúcnosť
Pod záštitou: Asociácia priateľov slobodných waldorfských škôl

13. júl o 17:00 - ODPORÚČAME: Prednáška "Rastlina medzi Zemou a Kozmom"

Organizuje: Akadémia Raphael
Prednášajúci: Dr. Johannes Zwiauer
Miesto: Súkromná základná škola waldorfská

30. jún o 19:00 (nedeľa) - KONCERT GLORIA DEI

Miesto: Súkromná základná škola waldorfská

29. jún o 19:00 (sobota) - GENERÁLKA na koncert

24. - 28. jún - Sústredenie a seminár Gloria Dei

(50 eur / 30 eur na osobu / 5 dní)
Platíte každý deň a len za absolvovanú časť.

1. časť 5 eur / 3 eur
18:00 - 19:15 všetci: Intonácia (Jitka Koželuhová)
19:15 - 19:45 všetci: Nácvik spoločných skladieb na koncert (Ľubica Knezovičová)

2. časť 5 eur / 3 eur
20:00 - 21:00 1. a 2. ročník: Duchovný a duševný význam intervalov (J. Koželuhová)
20:00 - 21:00 3. ročník: Príprava na koncert (Ľ. Knezovičová)

4. - 14. jún - ODPORÚČAME: Dni starej hudby 2013

13. jún (zmena termínu) - Skúška G.B.Pergolesi Stabat mater

18:30 - 20:30, Smetanova 13, BA, 1.- 8. časť
Od septembra budú môcť pristúpiť aj zručné speváčky z 2. a 1. ročníka.
Koncerty chystáme na Predveľkonočný víkend 2014 (12. a 13. apríl).

9. jún o 10:30 - ODPORÚČAME: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

H.Varga-Bachová, soprán
K.Janičkovičová, violončelo
M.Gašparíková, klavír
Program: Mendelsohn-Bartholdy, Šostakovič, Brahms

7. jún o 19:00 - ODPORÚČAME: Anna Sophia vystúpenie

29. máj - Narodili sa naše webové stránky