Idea

Umenie by malo dať človeku viac ako stratil. Sme schopní objať seba alebo toho druhého do tejto práce? V každom z nás žije umelec. Je len otázkou, koľko času venujeme svojim talentom, aby sme vlastnou umeleckou tvorbou seba zušľachtili a druhých pozdvihli.

Vítaní sú všetci,
ktorí majú úprimnú snahu sa umelecky vyvíjať,
vrátane začiatočníkov bez vzdelania,
pretože budeme postupovať tak rýchlo,
aby jedni našli odvahu vykročiť a tak pomaly,
aby tí druhí našli silu trpezlivo počkať.